Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Aenean Bến

  Dây chuyền nữ Aenean

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.571 crt - VS

  32.922.295,00 ₫
  9.967.876  - 63.224.980  9.967.876 ₫ - 63.224.980 ₫
 2. Dây chuyền nữ Manga Bến

  Dây chuyền nữ Manga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.442 crt - VS

  96.480.672,00 ₫
  17.433.879  - 215.404.636  17.433.879 ₫ - 215.404.636 ₫
 3. Dây chuyền nữ Splendente Bến

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - VS

  30.158.912,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 4. Dây chuyền nữ Weergaloos Bến

  Dây chuyền nữ Weergaloos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.765 crt - VS

  64.617.144,00 ₫
  14.772.099  - 121.737.156  14.772.099 ₫ - 121.737.156 ₫
 5. Dây chuyền nữ Finding Bến

  Dây chuyền nữ Finding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.978 crt - VS

  29.805.140,00 ₫
  8.315.054  - 81.353.952  8.315.054 ₫ - 81.353.952 ₫
 6. Dây chuyền nữ Vastlove Bến

  Dây chuyền nữ Vastlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.734 crt - VS

  63.795.544,00 ₫
  15.482.190  - 156.466.802  15.482.190 ₫ - 156.466.802 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng