Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Craze Studs

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 2. Bông tai nữ Withelder Studs

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.580.028,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 3. Bông tai nữ Pirum Studs

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  20.155.091,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 4. Bông tai nữ Vittela Studs

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.618.320,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 5. Bông tai nữ Apex Studs

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 6. Bông tai nữ Lucens Studs

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 7. Bông tai nữ Skinner Studs

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  20.503.485,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Studs

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  19.984.149,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 9. Bông tai nữ Elation Studs

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.363.985,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 10. Bông tai nữ Mondiney Studs

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  18.159.534,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 11. Bông tai nữ Notatum Studs

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  15.261.152,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 12. Bông tai nữ Ricordi Studs

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - VS

  52.179.656,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 13. Bông tai nữ Songy Studs

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  20.589.524,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 14. Bông tai nữ Insignis Studs

  Bông tai nữ Insignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - VS

  21.996.687,00 ₫
  5.561.294  - 93.990.117  5.561.294 ₫ - 93.990.117 ₫
 15. Bông tai nữ Skalnata Studs

  Bông tai nữ Skalnata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.508 crt - VS

  18.171.988,00 ₫
  5.688.651  - 77.660.003  5.688.651 ₫ - 77.660.003 ₫
 16. Bông tai nữ Acruxe Studs

  Bông tai nữ Acruxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  33.253.991,00 ₫
  9.073.541  - 138.112.547  9.073.541 ₫ - 138.112.547 ₫
 17. Bông tai nữ Perline Studs

  Bông tai nữ Perline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.674 crt - VS

  23.151.115,00 ₫
  7.559.964  - 122.136.210  7.559.964 ₫ - 122.136.210 ₫
 18. Bông tai nữ Vultus Studs

  Bông tai nữ Vultus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  15.523.226,00 ₫
  5.922.141  - 76.910.004  5.922.141 ₫ - 76.910.004 ₫
 19. Bông tai nữ Aequitas Studs

  Bông tai nữ Aequitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.608 crt - VS

  45.957.516,00 ₫
  10.375.422  - 265.725.151  10.375.422 ₫ - 265.725.151 ₫
 20. Bông tai nữ Aestas Studs

  Bông tai nữ Aestas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  25.172.992,00 ₫
  7.825.434  - 120.721.123  7.825.434 ₫ - 120.721.123 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng