Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Awaride Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  83.243.094,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 2. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Thạch Anh Hồng

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  49.068.160,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 3. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Thạch Anh Hồng

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  23.673.282,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 4. Vòng tay Streamin Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  54.826.718,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 5. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Thạch Anh Hồng

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  22.127.158,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 6. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Thạch Anh Hồng

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.677.272,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Thạch Anh Hồng

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  21.250.652,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng