Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.958.224,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.260.005,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.544.057,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.958.889,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  13.156.352,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.503.699,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Nhẫn Intermittent Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.915.163,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay nữ Schijland Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  13.794.556,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 10. Vòng tay Awaride Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  83.582.715,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 11. Dây chuyền nữ Blueblood Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  49.747.402,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lifetime Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  24.012.903,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 13. Dây chuyền nữ Splendente Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  18.045.761,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 14. Vòng tay Streamin Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  55.166.339,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavelove Thạch Anh Vàng

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  22.296.968,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 16. Vòng tay nữ Zarici Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.527.117,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 17. Vòng Cổ Driblet Thạch Anh Vàng

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  112.776.539,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 18. Bông tai nữ Nestlove Set Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.847.082,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  21.590.273,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 20. Bông tai nữ Persici - A Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  13.221.161,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 21. Bông tai nữ Persici - B Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.927.841,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng