Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dignified Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  16.905.202,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 2. Dây chuyền nữ Citrum Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.692.003,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 3. Bông tai nữ Pirum Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  24.803.653,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 4. Nhẫn Lacus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  29.864.007,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 5. Dây chuyền nữ Pluitt Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  95.215.019,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 6. Vòng đeo ngón tay Incomparable Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  23.707.809,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 7. Nhẫn Pyropus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  13.853.139,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 8. Vòng tay nữ Hopeful Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  10.481.835,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 9. Bông tai nữ Brilhando Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  42.383.570,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Acus Vàng Hồng 18K

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  17.163.312,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 11. Bông tai nữ Blenken Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  13.265.596,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 12. Dây chuyền nữ Brillent Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  31.262.112,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 13. Bông tai nữ Cjace Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  18.205.949,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 14. Bông tai nữ Claritas Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  21.702.913,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 15. Bông tai nữ Csillogo Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  47.157.509,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 16. Bông tai nữ Geminos Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  27.380.245,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 17. Bông tai nữ Ignis Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  21.639.518,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 18. Nhẫn Iunctura Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  26.790.436,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Ljus Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  29.368.161,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Loistaa Vàng Hồng 18K

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  20.618.391,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 22. Bông tai nữ Mutaio Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  45.955.251,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 23. Bông tai nữ Persici Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  37.692.271,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 24. Nhẫn Rocky Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  31.687.772,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 25. Nhẫn Shinnig Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  28.113.826,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 26. Bông tai nữ Skinner Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  23.891.205,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 27. Nhẫn Uniquella Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  17.848.215,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 28. Nhẫn Unmatched Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  24.715.353,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 29. Nhẫn Ventus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  21.148.198,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 30. Nhẫn Vertere Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  27.133.454,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 31. Nhẫn Adventure Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  120.046.976,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 32. Bông tai nữ Afflatus Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  23.854.979,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 33. Bông tai nữ Apex Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Apex

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  11.397.681,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 34. Dây chuyền nữ Bellator Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  19.470.470,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 35. Nhẫn Bolshoy Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  31.594.942,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 36. Vòng tay Botri Vàng Hồng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  121.266.216,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  29.712.310,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  23.562.905,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 39. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  26.637.608,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 40. Dây chuyền nữ Carbunculus Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  28.213.448,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 41. Nhẫn Changing Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  24.410.825,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Charta Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  23.754.225,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 43. Bông tai nữ Craze Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  33.893.045,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 44. Bông tai nữ Elation Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  17.713.497,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 45. Bông tai nữ Expectance Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  17.147.464,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Experience Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  34.039.080,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 47. Bông tai nữ Extralove Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  10.870.135,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 48. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Vàng Hồng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  34.505.496,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 49. Bông tai nữ Honear Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  25.624.404,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 50. Nhẫn Honorable Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  29.739.480,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 51. Dây chuyền nữ Ianua Vàng Hồng 18K

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  24.301.015,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 52. Nhẫn Intermittent Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  17.153.124,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 53. Bông tai nữ Ladybug Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  15.124.455,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 54. Vòng tay nữ Lilium Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  20.479.146,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 55. Bông tai nữ Lucens Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  32.465.504,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 56. Vòng tay nữ Matchlessea Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  20.513.109,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 57. Bông tai nữ Mirth Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  58.672.928,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 58. Bông tai nữ Mondiney Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  22.540.645,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 59. Bông tai nữ Notatum Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.228.591,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 60. Bông tai nữ Oriri Vàng Hồng 18K

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  24.169.694,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Pallium Vàng Hồng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  16.595.014,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng