Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Csillogo Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  23.065.927,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 3. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  20.292.356,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 4. Bông tai nữ Poesiana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Poesiana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  18.990.475,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 5. Bông tai nữ Marfikent Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  49.537.687,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 6. Bông tai nữ Pepo Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.577.747,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 7. Bông tai nữ Tempus Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  31.861.262,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 8. Bông tai nữ Novel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Novel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.578 crt - VS

  17.894.913,00 ₫
  5.497.614  - 87.692.972  5.497.614 ₫ - 87.692.972 ₫
 9. Bông tai nữ Nestlove Set Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  49.778.819,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng