Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Experience Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 2. Vòng tay nữ Demanding Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  20.789.616,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 3. Nhẫn Pyropus Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 4. Vòng tay nữ Pluit Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.470.967,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 5. Vòng tay nữ Matchlessea Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  15.673.509,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 6. Nhẫn Vertere Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 7. Dây chuyền nữ Citrum Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.204.279,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 8. Vòng đeo ngón tay Incomparable Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 9. Bông tai nữ Withelder Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.580.028,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 10. Vòng tay nữ Dignified Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 11. Vòng tay nữ Hopeful Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 12. Nhẫn Ferrum Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 13. Nhẫn Ventus Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 14. Bông tai nữ Vittela Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.618.320,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 15. Nhẫn Betelges Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  19.144.719,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 16. Bông tai nữ Geminos Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 17. Nhẫn Iunctura Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 18. Dây chuyền nữ Ianua Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.151.030,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Pirum Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  20.155.091,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 21. Dây chuyền nữ Spacedoy Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.250.156,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 22. Bông tai nữ Afflatus Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® Subitem Vàng Trắng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  10.168.535,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 24. Vòng tay nữ Canopisy Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.784.282,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Drumstick Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  14.067.385,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 26. Vòng tay Capellab Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 27. Nhẫn Singlenesslove Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 28. Nhẫn Chalybs Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 29. Dây chuyền nữ Bellator Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 30. Nhẫn Belatri Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 31. Bông tai nữ Expectance Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  14.434.741,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 32. Nhẫn Honorable Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  24.899.880,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 33. Bông tai nữ Tuana Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  39.653.301,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Spical Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  21.179.898,00 ₫
  3.355.455  - 48.933.726  3.355.455 ₫ - 48.933.726 ₫
 35. Nhẫn Farfalla Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Farfalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.505 crt - VS

  40.547.634,00 ₫
  9.885.801  - 142.711.581  9.885.801 ₫ - 142.711.581 ₫
 36. Nhẫn Intersection Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Vernale Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Vernale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - VS

  26.524.117,00 ₫
  7.111.663  - 126.041.848  7.111.663 ₫ - 126.041.848 ₫
 38. Nhẫn Opulens Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Opulens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  19.883.960,00 ₫
  8.855.618  - 106.683.452  8.855.618 ₫ - 106.683.452 ₫
 39. Bông tai nữ Extralove Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Parvus Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  16.950.200,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 41. Dây chuyền nữ Rosula Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  64.762.899,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 42. Vòng tay Streamin Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  207.967.501,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 43. Nhẫn Cobswan Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 44. Vòng đeo ngón tay Popularity Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  12.195.506,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 45. Bông tai nữ Saccharo Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.412.552,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 46. Bông tai nữ Fragaria Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 47. Nhẫn Connatus Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Connatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.754 crt - VS

  60.993.953,00 ₫
  11.460.794  - 194.475.485  11.460.794 ₫ - 194.475.485 ₫
 48. Bông tai nữ Brilhando Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Acus Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 50. Bông tai nữ Blenken Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 51. Dây chuyền nữ Brillent Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 52. Bông tai nữ Cjace Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.302.189,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 53. Bông tai nữ Claritas Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  18.404.344,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 54. Bông tai nữ Csillogo Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 55. Bông tai nữ Ignis Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.009.818,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 56. Nhẫn Lacus Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 57. Bông tai nữ Ljus Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Loistaa Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 59. Bông tai nữ Mutaio Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 60. Bông tai nữ Persici Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 61. Nhẫn Rocky Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  27.051.945,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng