Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Charta Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 3. Bông tai nữ Anguis Vàng 14K

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 4. Nhẫn Vertere Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Vàng 14K

  Bông tai nữ Craze

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Vòng đeo ngón tay Popularity Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  12.195.506,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 7. Nhẫn Steadiness Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.939.785,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Pallium Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.120.026,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 9. Nhẫn Intersection Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 10. Nhẫn Nowlove Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 11. Bông tai nữ Saccharo Vàng 14K

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.412.552,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 12. Vòng tay nữ Hopeful Vàng 14K

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 13. Nhẫn Longway Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 14. Nhẫn Cobswan Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 15. Bông tai nữ Fragaria Vàng 14K

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 16. Nhẫn Ferrum Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 17. Bông tai nữ Apex Vàng 14K

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 18. Nhẫn Shinnig Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  22.879.417,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Iunctura Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 21. Bông tai nữ Afflatus Vàng 14K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 22. Bông tai nữ Extralove Vàng 14K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 23. Vòng tay nữ Pluit Vàng 14K

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.470.967,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 24. Dây chuyền nữ Morus Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  13.539.273,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 25. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Vàng 14K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.499.269,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 26. Kẹp tóc Bobanc Vàng 14K

  Kẹp tóc GLAMIRA Bobanc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - VS

  26.397.326,00 ₫
  6.948.645  - 294.805.200  6.948.645 ₫ - 294.805.200 ₫
 27. Nhẫn Chalybs Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 28. Bông tai nữ Cjace Vàng 14K

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.302.189,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 29. Dây chuyền nữ Bellator Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 30. Nhẫn Diamentes Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Diamentes

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.172 crt - VS

  18.588.589,00 ₫
  5.943.367  - 67.641.183  5.943.367 ₫ - 67.641.183 ₫
 31. Dây chuyền nữ Lariya Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  42.826.493,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 32. Nhẫn Aerarius Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aerarius

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  17.325.765,00 ₫
  8.023.546  - 92.037.295  8.023.546 ₫ - 92.037.295 ₫
 33. Nhẫn Rocky Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  27.051.945,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 34. Dây chuyền nữ Carbunculus Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.227.146,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 35. Nhẫn Ramantical Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  11.431.359,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 36. Vòng tay nữ Beliaf Vàng 14K

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.116.077,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 37. Bông tai nữ Brilhando Vàng 14K

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Acus Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 39. Bông tai nữ Blenken Vàng 14K

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 40. Dây chuyền nữ Brillent Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 41. Bông tai nữ Claritas Vàng 14K

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  18.404.344,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 42. Bông tai nữ Csillogo Vàng 14K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 43. Bông tai nữ Geminos Vàng 14K

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 44. Bông tai nữ Ignis Vàng 14K

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.009.818,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 45. Nhẫn Lacus Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 46. Bông tai nữ Ljus Vàng 14K

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Loistaa Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 48. Bông tai nữ Mutaio Vàng 14K

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 49. Bông tai nữ Persici Vàng 14K

  Bông tai nữ Persici

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 50. Bông tai nữ Skinner Vàng 14K

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  20.503.485,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 51. Nhẫn Uniquella Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  14.167.572,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 52. Nhẫn Unmatched Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  19.901.225,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 53. Nhẫn Ventus Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 54. Nhẫn Adventure Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 55. Nhẫn Bolshoy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  25.723.744,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 56. Vòng tay Botri Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  101.513.008,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng 14K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  25.776.951,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Vàng 14K

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  19.984.149,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 59. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng 14K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  22.880.551,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 60. Nhẫn Changing Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  18.972.643,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 61. Dây chuyền nữ Citrum Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.204.279,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng