Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Cuff

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  27.246.096,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 2. Vòng tay nữ Fenestra Cuff

  Vòng tay nữ Fenestra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  36.365.485,00 ₫
  11.601.453  - 68.895.520  11.601.453 ₫ - 68.895.520 ₫
 3. Vòng đeo lòng bàn tay Forget Cuff

  Vòng đeo lòng bàn tay Forget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  30.962.682,00 ₫
  11.446.926  - 64.214.411  11.446.926 ₫ - 64.214.411 ₫
 4. Vòng tay nữ Zarici Cuff

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.556 crt - VS

  40.545.937,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 5. Vòng tay nữ Rosaceous Cuff

  Vòng tay nữ Rosaceous

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.01 crt - VS

  41.054.519,00 ₫
  12.045.225  - 102.582.530  12.045.225 ₫ - 102.582.530 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng