Đang tải...
Tìm thấy 132 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Limitless

  Bông tai nữ Limitless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  22.607.439,00 ₫
  7.528.266  - 114.508.891  7.528.266 ₫ - 114.508.891 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Self

  Bông tai nữ Self

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  22.681.589,00 ₫
  7.567.888  - 114.933.413  7.567.888 ₫ - 114.933.413 ₫
 3. Nhẫn Rock

  Nhẫn GLAMIRA Rock

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  18.096.140,00 ₫
  8.716.939  - 100.782.539  8.716.939 ₫ - 100.782.539 ₫
 4. Nhẫn Everything

  Nhẫn GLAMIRA Everything

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.615 crt - VS

  98.241.040,00 ₫
  13.245.219  - 3.880.509.902  13.245.219 ₫ - 3.880.509.902 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Fearlessly

  Bông Tai GLAMIRA Fearlessly

  Vàng Trắng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 6. Dây chuyền nữ Notice

  Dây chuyền nữ Notice

  14K Vàng và Rhodium Đen & Hồng Ngọc & Kim Cương Đen

  0.561 crt - AAA

  21.025.936,00 ₫
  8.558.449  - 46.961.662  8.558.449 ₫ - 46.961.662 ₫
 7. Dây chuyền nữ Ardentii

  Dây chuyền nữ Ardentii

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.935 crt - AAA

  41.095.558,00 ₫
  15.135.776  - 105.559.874  15.135.776 ₫ - 105.559.874 ₫
 8. Bông tai nữ Breathless

  Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  15.293.699,00 ₫
  6.325.441  - 100.725.935  6.325.441 ₫ - 100.725.935 ₫
 9. Dây chuyền nữ Madlylove

  Dây chuyền nữ Madlylove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.88 crt - VS

  105.069.972,00 ₫
  19.954.999  - 593.898.122  19.954.999 ₫ - 593.898.122 ₫
 10. Nhẫn Clashy

  Nhẫn GLAMIRA Clashy

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.700.918,00 ₫
  9.516.180  - 143.277.619  9.516.180 ₫ - 143.277.619 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Safetypin

  Mặt dây chuyền nữ Safetypin

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.227.487,00 ₫
  3.957.716  - 46.556.379  3.957.716 ₫ - 46.556.379 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly E

  Bông tai nữ Fearlessly E

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.21 crt - VS1

  33.576.065,00 ₫
  10.228.253  - 134.348.416  10.228.253 ₫ - 134.348.416 ₫
 13. Airpods® Something

  Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.593 crt - AAA

  25.814.875,00 ₫
  9.621.180  - 148.853.062  9.621.180 ₫ - 148.853.062 ₫
 14. Vòng đeo lòng bàn tay Creator

  Vòng đeo lòng bàn tay Creator

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Onyx Đen

  1.185 crt - AAA

  50.940.607,00 ₫
  18.558.025  - 165.660.346  18.558.025 ₫ - 165.660.346 ₫
 15. Dây chuyền nữ Greenday

  Dây chuyền nữ Greenday

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.39 crt - AAA

  18.718.778,00 ₫
  8.716.939  - 109.867.402  8.716.939 ₫ - 109.867.402 ₫
 16. Nhẫn Sunyday

  Nhẫn GLAMIRA Sunyday

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.513 crt - AAA

  34.525.307,00 ₫
  14.085.781  - 199.810.368  14.085.781 ₫ - 199.810.368 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Twardy B

  Bông tai nữ Twardy B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.606 crt - AAA

  32.951.728,00 ₫
  4.882.052  - 1.272.729.815  4.882.052 ₫ - 1.272.729.815 ₫
 18. Kẹp môi Nothing

  Kẹp môi GLAMIRA Nothing

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Onyx Đen

  0.051 crt - AAA

  7.741.943,00 ₫
  4.351.394  - 45.891.289  4.351.394 ₫ - 45.891.289 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Punk

  Nhẫn GLAMIRA Punk

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.61 crt - AAA

  20.033.394,00 ₫
  9.233.446  - 153.494.551  9.233.446 ₫ - 153.494.551 ₫
 21. Dây chuyền nữ Cythera

  Dây chuyền nữ Cythera

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Tím

  0.182 crt - AAA

  16.025.583,00 ₫
  8.003.735  - 98.942.926  8.003.735 ₫ - 98.942.926 ₫
 22. Nhẫn Darkness

  Nhẫn GLAMIRA Darkness

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.182 crt - AAA

  19.212.361,00 ₫
  9.192.409  - 107.801.373  9.192.409 ₫ - 107.801.373 ₫
 23. Nhẫn Angular

  Nhẫn GLAMIRA Angular

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.357 crt - AAA

  16.657.561,00 ₫
  7.365.531  - 92.306.164  7.365.531 ₫ - 92.306.164 ₫
 24. Bông tai nữ Rhapsody

  Bông tai nữ Rhapsody

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  10.841.268,00 ₫
  4.861.108  - 70.046.837  4.861.108 ₫ - 70.046.837 ₫
 25. Nhẫn Famn

  Nhẫn GLAMIRA Famn

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.414 crt - VS

  19.786.036,00 ₫
  8.087.225  - 131.645.596  8.087.225 ₫ - 131.645.596 ₫
 26. Nhẫn Nofx

  Nhẫn GLAMIRA Nofx

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Onyx Đen

  0.322 crt - AAA

  16.077.375,00 ₫
  8.426.846  - 108.324.951  8.426.846 ₫ - 108.324.951 ₫
 27. Dây chuyền nữ Thesedays

  Dây chuyền nữ Thesedays

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.435 crt - VS

  27.612.885,00 ₫
  11.035.418  - 146.008.734  11.035.418 ₫ - 146.008.734 ₫
 28. Dây chuyền nữ Edgy

  Dây chuyền nữ Edgy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.776 crt - VS

  65.987.232,00 ₫
  15.835.396  - 184.237.614  15.835.396 ₫ - 184.237.614 ₫
 29. Nhẫn Endlion

  Nhẫn GLAMIRA Endlion

  14K Vàng và Rhodium Đen
  10.047.403,00 ₫
  5.752.330  - 57.523.305  5.752.330 ₫ - 57.523.305 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Iconic

  Mặt dây chuyền nữ Iconic

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  16.656.713,00 ₫
  4.966.957  - 82.612.814  4.966.957 ₫ - 82.612.814 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Thwart

  Bông Tai GLAMIRA Thwart

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen
  15.089.645,00 ₫
  8.639.109  - 86.391.097  8.639.109 ₫ - 86.391.097 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Unruly D

  Bông tai nữ Unruly D

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  25.139.879,00 ₫
  10.816.929  - 145.187.986  10.816.929 ₫ - 145.187.986 ₫
 33. Dây chuyền nữ Kantetline

  Dây chuyền nữ Kantetline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.562 crt - VS

  30.226.552,00 ₫
  6.884.400  - 86.164.678  6.884.400 ₫ - 86.164.678 ₫
 34. Nhẫn Indie

  Nhẫn GLAMIRA Indie

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.395 crt - AAA

  18.330.194,00 ₫
  7.577.793  - 96.975.949  7.577.793 ₫ - 96.975.949 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gezia A

  Bông tai nữ Gezia A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.63 crt - AAA

  18.646.324,00 ₫
  7.211.285  - 131.942.763  7.211.285 ₫ - 131.942.763 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gezia B

  Bông tai nữ Gezia B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.42 crt - AAA

  20.479.147,00 ₫
  9.113.164  - 134.093.702  9.113.164 ₫ - 134.093.702 ₫
 37. Bông tai nữ Gezia Set

  Bông tai nữ Gezia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.525 crt - AAA

  19.576.887,00 ₫
  8.162.225  - 133.018.236  8.162.225 ₫ - 133.018.236 ₫
 38. Dây chuyền nữ Medusa

  Dây chuyền nữ Medusa

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.898 crt - VS

  56.282.845,00 ₫
  13.497.388  - 221.277.247  13.497.388 ₫ - 221.277.247 ₫
 39. Dây chuyền nữ Dingdong

  Dây chuyền nữ Dingdong

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  1.082 crt - AAA

  31.507.208,00 ₫
  8.835.806  - 167.518.067  8.835.806 ₫ - 167.518.067 ₫
 40. Bông tai nữ Getback

  Bông tai nữ Getback

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  26.254.120,00 ₫
  8.456.563  - 154.315.303  8.456.563 ₫ - 154.315.303 ₫
 41. Nhẫn Loveway

  Nhẫn GLAMIRA Loveway

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  2.606 crt - AAA

  68.817.407,00 ₫
  11.411.266  - 275.715.669  11.411.266 ₫ - 275.715.669 ₫
 42. Nhẫn Misfits

  Nhẫn GLAMIRA Misfits

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - AAA

  15.189.832,00 ₫
  7.238.172  - 95.023.129  7.238.172 ₫ - 95.023.129 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Punk

  Bông tai nữ Punk

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.864 crt - AAA

  26.183.365,00 ₫
  7.747.604  - 162.947.334  7.747.604 ₫ - 162.947.334 ₫
 44. Nhẫn Rainha

  Nhẫn GLAMIRA Rainha

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski

  0.062 crt - AAAAA

  13.124.654,00 ₫
  7.213.550  - 78.990.188  7.213.550 ₫ - 78.990.188 ₫
 45. Bông tai nữ Blackheart

  Bông tai nữ Blackheart

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.256 crt - VS

  17.385.482,00 ₫
  7.315.436  - 96.126.900  7.315.436 ₫ - 96.126.900 ₫
 46. Bông tai nữ Tissue

  Bông tai nữ Tissue

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  14.251.628,00 ₫
  5.858.462  - 83.207.146  5.858.462 ₫ - 83.207.146 ₫
 47. Bông tai nữ Oodal

  Bông tai nữ Oodal

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.388 crt - VS

  20.013.582,00 ₫
  7.747.604  - 111.749.463  7.747.604 ₫ - 111.749.463 ₫
 48. Bông tai nữ Bohemian

  Bông tai nữ Bohemian

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.508 crt - AAA

  24.327.335,00 ₫
  9.108.635  - 137.164.440  9.108.635 ₫ - 137.164.440 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Borderline

  Xỏ khuyên tai Borderline

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.642 crt - AAA

  16.861.898,00 ₫
  6.558.930  - 107.730.616  6.558.930 ₫ - 107.730.616 ₫
 50. Bông tai nữ Calledlove

  Bông tai nữ Calledlove

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.442 crt - VS

  23.098.757,00 ₫
  8.884.486  - 124.499.408  8.884.486 ₫ - 124.499.408 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly A

  Bông tai nữ Fearlessly A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.556 crt - AAA

  27.613.453,00 ₫
  11.552.775  - 175.301.050  11.552.775 ₫ - 175.301.050 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly B

  Bông tai nữ Fearlessly B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.568 crt - AAA

  33.192.860,00 ₫
  11.442.398  - 174.961.433  11.442.398 ₫ - 174.961.433 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly C

  Bông tai nữ Fearlessly C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  24.595.636,00 ₫
  10.209.856  - 142.428.564  10.209.856 ₫ - 142.428.564 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly D

  Bông tai nữ Fearlessly D

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  22.765.929,00 ₫
  9.933.914  - 134.999.356  9.933.914 ₫ - 134.999.356 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Fearlessly F

  Bông tai nữ Fearlessly F

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.466 crt - AAA

  25.754.593,00 ₫
  11.037.683  - 163.640.728  11.037.683 ₫ - 163.640.728 ₫
 56. Nhẫn Freja

  Nhẫn GLAMIRA Freja

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.755 crt - AAA

  31.330.037,00 ₫
  11.037.683  - 176.801.043  11.037.683 ₫ - 176.801.043 ₫
 57. Nhẫn Hardline

  Nhẫn GLAMIRA Hardline

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  26.634.212,00 ₫
  9.536.558  - 142.782.339  9.536.558 ₫ - 142.782.339 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Thwart A

  Bông tai nữ Thwart A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.556 crt - AAA

  29.218.445,00 ₫
  11.928.339  - 184.626.479  11.928.339 ₫ - 184.626.479 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Thwart B

  Bông tai nữ Thwart B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen

  0.548 crt - AAA

  30.027.310,00 ₫
  12.249.281  - 187.824.580  12.249.281 ₫ - 187.824.580 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Thwart C

  Bông tai nữ Thwart C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  25.891.291,00 ₫
  10.908.910  - 149.645.514  10.908.910 ₫ - 149.645.514 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Thwart D

  Bông tai nữ Thwart D

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Vàng

  0.176 crt - AAA

  24.096.677,00 ₫
  10.706.553  - 142.216.306  10.706.553 ₫ - 142.216.306 ₫

You’ve viewed 60 of 132 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng