Đang tải...
Tìm thấy 378 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bông Tai Lobelia

  Bông Tai GLAMIRA Lobelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAA

  30.709.283,00 ₫
  12.532.718  - 248.261.657  12.532.718 ₫ - 248.261.657 ₫
 2. Bông Tai Siu

  Bông Tai GLAMIRA Siu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  29.878.185,00 ₫
  9.103.152  - 132.735.160  9.103.152 ₫ - 132.735.160 ₫
 3. Bông Tai Cretiger

  Bông Tai GLAMIRA Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  10.409.008,00 ₫
  6.094.001  - 79.676.235  6.094.001 ₫ - 79.676.235 ₫
 4. Bông Tai Bijou

  Bông Tai GLAMIRA Bijou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.571.261,00 ₫
  6.715.838  - 78.608.300  6.715.838 ₫ - 78.608.300 ₫
 5. Bông Tai Desormais

  Bông Tai GLAMIRA Desormais

  Vàng 14K
  10.660.718,00 ₫
  5.859.326  - 61.034.647  5.859.326 ₫ - 61.034.647 ₫
 6. Bông Tai Frige

  Bông Tai GLAMIRA Frige

  Vàng 14K
  10.235.705,00 ₫
  5.469.461  - 58.601.370  5.469.461 ₫ - 58.601.370 ₫
 7. Bông Tai Delehsub

  Bông Tai GLAMIRA Delehsub

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  15.072.245,00 ₫
  7.721.592  - 96.790.275  7.721.592 ₫ - 96.790.275 ₫
 8. Bông Tai Tereza

  Bông Tai GLAMIRA Tereza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.834.138,00 ₫
  4.562.390  - 50.977.107  4.562.390 ₫ - 50.977.107 ₫
 9. Bông Tai Olavo

  Bông Tai GLAMIRA Olavo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  21.277.909,00 ₫
  7.522.875  - 363.436.682  7.522.875 ₫ - 363.436.682 ₫
 10. Bông Tai Kathern

  Bông Tai GLAMIRA Kathern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  22.253.652,00 ₫
  6.034.522  - 92.004.835  6.034.522 ₫ - 92.004.835 ₫
 11. Bông Tai Demarde

  Bông Tai GLAMIRA Demarde

  Vàng 14K
  6.871.027,00 ₫
  3.986.244  - 39.337.942  3.986.244 ₫ - 39.337.942 ₫
 12. Bông Tai Dashaen

  Bông Tai GLAMIRA Dashaen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  31.712.334,00 ₫
  12.085.266  - 161.285.587  12.085.266 ₫ - 161.285.587 ₫
 13. Bông Tai Breezy

  Bông Tai GLAMIRA Breezy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.25 crt - AAA

  14.243.851,00 ₫
  6.888.872  - 94.086.638  6.888.872 ₫ - 94.086.638 ₫
 14. Bông Tai Endolori

  Bông Tai GLAMIRA Endolori

  Vàng 14K
  9.810.694,00 ₫
  5.616.810  - 56.168.100  5.616.810 ₫ - 56.168.100 ₫
 15. Bông Tai Lycid

  Bông Tai GLAMIRA Lycid

  Vàng Hồng 14K
  10.448.212,00 ₫
  5.742.529  - 59.818.012  5.742.529 ₫ - 59.818.012 ₫
 16. Bông Tai Josses

  Bông Tai GLAMIRA Josses

  Vàng Trắng 14K
  10.200.288,00 ₫
  5.606.265  - 58.398.600  5.606.265 ₫ - 58.398.600 ₫
 17. Bông Tai Eriotaro

  Bông Tai GLAMIRA Eriotaro

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  12.449.986,00 ₫
  3.387.659  - 49.652.324  3.387.659 ₫ - 49.652.324 ₫
 18. Bông Tai Espresso

  Bông Tai GLAMIRA Espresso

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  11.167.379,00 ₫
  5.170.709  - 83.826.323  5.170.709 ₫ - 83.826.323 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Bluebell

  Bông Tai GLAMIRA Bluebell

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.256 crt - VS1

  22.363.149,00 ₫
  5.373.482  - 76.229.099  5.373.482 ₫ - 76.229.099 ₫
 21. Bông Tai Demarche

  Bông Tai GLAMIRA Demarche

  Vàng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.554.744  - 35.079.712  3.554.744 ₫ - 35.079.712 ₫
 22. Bông Tai Togo

  Bông Tai GLAMIRA Togo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  20.591.724,00 ₫
  9.759.866  - 122.136.887  9.759.866 ₫ - 122.136.887 ₫
 23. Bông Tai Classera

  Bông Tai GLAMIRA Classera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.876.848,00 ₫
  7.645.890  - 87.868.262  7.645.890 ₫ - 87.868.262 ₫
 24. Bông Tai Krystle

  Bông Tai GLAMIRA Krystle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  14.538.547,00 ₫
  6.986.743  - 116.770.169  6.986.743 ₫ - 116.770.169 ₫
 25. Bông Tai Hama

  Bông Tai GLAMIRA Hama

  Vàng Trắng 14K
  8.854.417,00 ₫
  5.069.322  - 50.693.227  5.069.322 ₫ - 50.693.227 ₫
 26. Bông Tai Deidre

  Bông Tai GLAMIRA Deidre

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.954.552,00 ₫
  8.611.089  - 124.218.690  8.611.089 ₫ - 124.218.690 ₫
 27. Bông Tai Obien

  Bông Tai GLAMIRA Obien

  Vàng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.501.558  - 45.015.585  4.501.558 ₫ - 45.015.585 ₫
 28. Bông Tai Gladys

  Bông Tai GLAMIRA Gladys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AA

  27.112.902,00 ₫
  7.650.216  - 3.372.722.166  7.650.216 ₫ - 3.372.722.166 ₫
 29. Bông Tai Katharine

  Bông Tai GLAMIRA Katharine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  49.635.296,00 ₫
  5.616.810  - 453.819.336  5.616.810 ₫ - 453.819.336 ₫
 30. Bông Tai Bouvardia

  Bông Tai GLAMIRA Bouvardia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.481.619,00 ₫
  5.799.305  - 79.081.436  5.799.305 ₫ - 79.081.436 ₫
 31. Bông Tai Empoignere

  Bông Tai GLAMIRA Empoignere

  Vàng Trắng 14K
  13.246.209,00 ₫
  7.078.127  - 17.796.433  7.078.127 ₫ - 17.796.433 ₫
 32. Bông Tai Benevole

  Bông Tai GLAMIRA Benevole

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.48 crt - AAA

  23.131.253,00 ₫
  9.008.525  - 152.755.608  9.008.525 ₫ - 152.755.608 ₫
 33. Bông Tai Effigie

  Bông Tai GLAMIRA Effigie

  Vàng Trắng 14K
  11.652.413,00 ₫
  6.404.379  - 66.712.290  6.404.379 ₫ - 66.712.290 ₫
 34. Bông Tai Enclume

  Bông Tai GLAMIRA Enclume

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  17.763.989,00 ₫
  8.505.648  - 112.201.020  8.505.648 ₫ - 112.201.020 ₫
 35. Bông Tai Clonic

  Bông Tai GLAMIRA Clonic

  Vàng Trắng 14K
  5.241.814,00 ₫
  3.041.052  - 30.010.387  3.041.052 ₫ - 30.010.387 ₫
 36. Bông Tai Commisel

  Bông Tai GLAMIRA Commisel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  16.204.798,00 ₫
  8.081.176  - 110.592.349  8.081.176 ₫ - 110.592.349 ₫
 37. Bông Tai Karly

  Bông Tai GLAMIRA Karly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  17.255.434,00 ₫
  7.609.392  - 320.529.929  7.609.392 ₫ - 320.529.929 ₫
 38. Bông Tai Kallie

  Bông Tai GLAMIRA Kallie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  9.967.505,00 ₫
  5.211.264  - 57.465.845  5.211.264 ₫ - 57.465.845 ₫
 39. Bông Tai Depayser

  Bông Tai GLAMIRA Depayser

  Vàng Hồng 14K
  8.075.229,00 ₫
  4.623.222  - 46.232.227  4.623.222 ₫ - 46.232.227 ₫
 40. Bông Tai Mittie

  Bông Tai GLAMIRA Mittie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  10.183.796,00 ₫
  5.211.264  - 59.142.101  5.211.264 ₫ - 59.142.101 ₫
 41. Bông Tai Evora

  Bông Tai GLAMIRA Evora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.272 crt - AAA

  17.317.617,00 ₫
  8.386.958  - 117.784.029  8.386.958 ₫ - 117.784.029 ₫
 42. Bông Tai Demagogue

  Bông Tai GLAMIRA Demagogue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.317.416,00 ₫
  9.913.162  - 135.317.132  9.913.162 ₫ - 135.317.132 ₫
 43. Bông Tai Chessy

  Bông Tai GLAMIRA Chessy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.8 crt - AA

  23.684.417,00 ₫
  6.657.440  - 2.832.359.339  6.657.440 ₫ - 2.832.359.339 ₫
 44. Bông Tai Branne

  Bông Tai GLAMIRA Branne

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.86 crt - VS

  34.443.820,00 ₫
  8.420.213  - 1.777.886.027  8.420.213 ₫ - 1.777.886.027 ₫
 45. Bông Tai Elba

  Bông Tai GLAMIRA Elba

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.111.770  - 88.314.368  5.111.770 ₫ - 88.314.368 ₫
 46. Bông Tai Desolera

  Bông Tai GLAMIRA Desolera

  Vàng Trắng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.312.650  - 53.126.505  5.312.650 ₫ - 53.126.505 ₫
 47. Bông Tai Lana

  Bông Tai GLAMIRA Lana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  14.472.848,00 ₫
  7.372.282  - 86.989.582  7.372.282 ₫ - 86.989.582 ₫
 48. Bông Tai Lela

  Bông Tai GLAMIRA Lela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  29.114.948,00 ₫
  10.667.478  - 136.263.408  10.667.478 ₫ - 136.263.408 ₫
 49. Bông Tai Slumberously

  Bông Tai GLAMIRA Slumberously

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  9.206.971,00 ₫
  4.808.151  - 60.804.839  4.808.151 ₫ - 60.804.839 ₫
 50. Bông Tai Chasity

  Bông Tai GLAMIRA Chasity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  14.207.352,00 ₫
  7.480.158  - 85.610.730  7.480.158 ₫ - 85.610.730 ₫
 51. Bông Tai Filibert

  Bông Tai GLAMIRA Filibert

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  9.637.660,00 ₫
  4.805.718  - 58.006.571  4.805.718 ₫ - 58.006.571 ₫
 52. Bông Tai Halden

  Bông Tai GLAMIRA Halden

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  8.151.741,00 ₫
  4.481.281  - 50.166.020  4.481.281 ₫ - 50.166.020 ₫
 53. Bông Tai Karin

  Bông Tai GLAMIRA Karin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  15.875.226,00 ₫
  7.153.828  - 112.444.343  7.153.828 ₫ - 112.444.343 ₫
 54. Bông Tai Koniskear

  Bông Tai GLAMIRA Koniskear

  Vàng Hồng 14K
  12.112.842,00 ₫
  6.657.440  - 69.348.337  6.657.440 ₫ - 69.348.337 ₫
 55. Bông Tai Marsden

  Bông Tai GLAMIRA Marsden

  Vàng Trắng 14K
  7.331.456,00 ₫
  4.253.364  - 41.973.990  4.253.364 ₫ - 41.973.990 ₫
 56. Bông Tai Criticisme

  Bông Tai GLAMIRA Criticisme

  Vàng Hồng 14K
  18.523.441,00 ₫
  9.191.020  - 106.050.240  9.191.020 ₫ - 106.050.240 ₫
 57. Bông Tai Inasa

  Bông Tai GLAMIRA Inasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  10.912.427,00 ₫
  5.878.792  - 66.590.630  5.878.792 ₫ - 66.590.630 ₫
 58. Bông Tai Samnia

  Bông Tai GLAMIRA Samnia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  15.157.410,00 ₫
  5.535.700  - 1.545.711.015  5.535.700 ₫ - 1.545.711.015 ₫
 59. Bông Tai Munin

  Bông Tai GLAMIRA Munin

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.272 crt - VS

  88.232.448,00 ₫
  17.214.610  - 324.369.095  17.214.610 ₫ - 324.369.095 ₫
 60. Bông Tai Josunee

  Bông Tai GLAMIRA Josunee

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  16.658.200,00 ₫
  7.456.636  - 121.041.921  7.456.636 ₫ - 121.041.921 ₫
 61. Bông Tai Depouille

  Bông Tai GLAMIRA Depouille

  Vàng Trắng 14K
  20.046.402,00 ₫
  9.640.636  - 114.769.477  9.640.636 ₫ - 114.769.477 ₫

You’ve viewed 60 of 378 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng