Đang tải...
Tìm thấy 401 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Mặt dây chuyền nữ Ezekielie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.644 crt - AA

  26.318.929,00 ₫
  5.816.010  - 867.194.000  5.816.010 ₫ - 867.194.000 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Kris

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  29.075.521,00 ₫
  6.220.725  - 98.490.096  6.220.725 ₫ - 98.490.096 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Lored

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.155 crt - VS

  13.911.158,00 ₫
  5.582.520  - 72.947.759  5.582.520 ₫ - 72.947.759 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Citpoteb

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  10.434.854,00 ₫
  3.656.585  - 219.259.335  3.656.585 ₫ - 219.259.335 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Luis

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  14.695.967,00 ₫
  5.221.673  - 929.061.632  5.221.673 ₫ - 929.061.632 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Emsimitpo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  11.525.604,00 ₫
  4.387.903  - 56.829.914  4.387.903 ₫ - 56.829.914 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Stephnie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  17.264.916,00 ₫
  6.200.913  - 74.079.832  6.200.913 ₫ - 74.079.832 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Ludique

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.545 crt - VS

  32.685.410,00 ₫
  6.771.194  - 99.126.887  6.771.194 ₫ - 99.126.887 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Faviola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.93 crt - AAA

  20.125.940,00 ₫
  7.372.039  - 2.586.893.392  7.372.039 ₫ - 2.586.893.392 ₫
 10. Mặt dây chuyền nữ Kandace

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  20.051.507,00 ₫
  7.186.663  - 291.239.183  7.186.663 ₫ - 291.239.183 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Gerfrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  13.160.880,00 ₫
  5.136.768  - 64.697.805  5.136.768 ₫ - 64.697.805 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antlike

  Vàng Trắng 14K
  14.956.909,00 ₫
  6.276.196  - 69.339.287  6.276.196 ₫ - 69.339.287 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Valentino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.66 crt - AA

  24.052.809,00 ₫
  5.879.688  - 1.609.874.441  5.879.688 ₫ - 1.609.874.441 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Roosa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.035.120,00 ₫
  5.540.067  - 66.353.454  5.540.067 ₫ - 66.353.454 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Stephani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.261.634,00 ₫
  4.627.336  - 54.480.872  4.627.336 ₫ - 54.480.872 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Cathryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.432 crt - AAA

  15.372.379,00 ₫
  5.009.409  - 93.792.002  5.009.409 ₫ - 93.792.002 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Laurie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AA

  17.545.669,00 ₫
  5.061.768  - 1.259.017.614  5.061.768 ₫ - 1.259.017.614 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Flirtini

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  42.283.664,00 ₫
  6.466.667  - 2.605.841.418  6.466.667 ₫ - 2.605.841.418 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Eadburg

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.25 crt - AAA

  14.696.532,00 ₫
  6.113.178  - 271.923.233  6.113.178 ₫ - 271.923.233 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deardrium

  Vàng Trắng 14K
  11.434.756,00 ₫
  4.521.204  - 49.174.292  4.521.204 ₫ - 49.174.292 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Lauri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  17.090.860,00 ₫
  6.894.306  - 84.820.344  6.894.306 ₫ - 84.820.344 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rosenda

  Vàng Trắng 14K
  12.695.315,00 ₫
  5.103.088  - 56.391.235  5.103.088 ₫ - 56.391.235 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Karon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  17.990.573,00 ₫
  5.091.485  - 177.522.739  5.091.485 ₫ - 177.522.739 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Kym

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  13.728.895,00 ₫
  5.073.088  - 64.259.122  5.073.088 ₫ - 64.259.122 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Darlas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  17.922.083,00 ₫
  7.429.209  - 90.551.454  7.429.209 ₫ - 90.551.454 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Cool

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  13.032.956,00 ₫
  5.235.824  - 59.829.903  5.235.824 ₫ - 59.829.903 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Alewk

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  10.231.931,00 ₫
  3.506.020  - 137.871.982  3.506.020 ₫ - 137.871.982 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Demaf

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.244 crt - VS

  11.550.227,00 ₫
  3.893.188  - 57.296.895  3.893.188 ₫ - 57.296.895 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Zipraws

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  11.824.188,00 ₫
  4.495.450  - 64.513.842  4.495.450 ₫ - 64.513.842 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Darly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  17.279.068,00 ₫
  7.191.475  - 89.843.911  7.191.475 ₫ - 89.843.911 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Islim

  Vàng 14K
  9.803.443,00 ₫
  3.635.076  - 39.834.715  3.635.076 ₫ - 39.834.715 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Kenyetta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.304.284,00 ₫
  3.863.188  - 46.273.357  3.863.188 ₫ - 46.273.357 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Hester

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.882 crt - VS

  30.394.100,00 ₫
  6.345.818  - 1.423.337.592  6.345.818 ₫ - 1.423.337.592 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Elobo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  11.306.548,00 ₫
  3.226.399  - 48.112.972  3.226.399 ₫ - 48.112.972 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Runge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.643.708,00 ₫
  3.613.567  - 246.451.658  3.613.567 ₫ - 246.451.658 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Tata

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.116 crt - AAA

  17.116.615,00 ₫
  6.558.930  - 81.862.814  6.558.930 ₫ - 81.862.814 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Bombetra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.035 crt - VS

  7.720.434,00 ₫
  2.344.517  - 30.212.119  2.344.517 ₫ - 30.212.119 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Hornbeam

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  18.591.419,00 ₫
  7.947.131  - 100.754.234  7.947.131 ₫ - 100.754.234 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Gracia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.201.138,00 ₫
  5.805.538  - 74.645.868  5.805.538 ₫ - 74.645.868 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Tami

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  20.097.356,00 ₫
  5.964.594  - 85.683.552  5.964.594 ₫ - 85.683.552 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Heatmor

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  10.252.308,00 ₫
  3.764.132  - 46.259.208  3.764.132 ₫ - 46.259.208 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Sofiyas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.184 crt - VS

  19.808.112,00 ₫
  8.300.903  - 109.824.948  8.300.903 ₫ - 109.824.948 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Bellarious

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  2.4 crt - AA

  41.252.916,00 ₫
  9.768.349  - 2.311.106.965  9.768.349 ₫ - 2.311.106.965 ₫
 45. Mặt dây chuyền nữ Katelyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.17 crt - AAA

  14.473.797,00 ₫
  4.478.751  - 73.796.813  4.478.751 ₫ - 73.796.813 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Corso

  Vàng Trắng 14K
  11.916.735,00 ₫
  4.797.147  - 51.933.715  4.797.147 ₫ - 51.933.715 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sanica

  Vàng Trắng 14K
  7.912.602,00 ₫
  2.504.704  - 29.009.290  2.504.704 ₫ - 29.009.290 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Machinal

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  16.512.372,00 ₫
  6.877.325  - 86.603.355  6.877.325 ₫ - 86.603.355 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Macky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  17.389.162,00 ₫
  5.985.820  - 83.348.659  5.985.820 ₫ - 83.348.659 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Ayoub

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.075 crt - VS1

  14.895.211,00 ₫
  4.947.146  - 59.292.170  4.947.146 ₫ - 59.292.170 ₫
 51. Dây chuyền nữ Juliann

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  21.147.067,00 ₫
  7.743.358  - 92.490.120  7.743.358 ₫ - 92.490.120 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Alyre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  16.819.730,00 ₫
  6.724.496  - 83.376.960  6.724.496 ₫ - 83.376.960 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Jackquelines

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  12.625.411,00 ₫
  4.279.224  - 67.273.265  4.279.224 ₫ - 67.273.265 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Comparela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.236.147,00 ₫
  4.839.599  - 24.687.051  4.839.599 ₫ - 24.687.051 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Fitcaflo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.432.690,00 ₫
  3.419.983  - 39.183.771  3.419.983 ₫ - 39.183.771 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Lorette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  15.141.435,00 ₫
  6.367.893  - 78.678.865  6.367.893 ₫ - 78.678.865 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Jesenia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.119.827,00 ₫
  5.103.088  - 69.070.420  5.103.088 ₫ - 69.070.420 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Waxlike

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  10.839.852,00 ₫
  3.678.095  - 139.570.087  3.678.095 ₫ - 139.570.087 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Larenda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  2.4 crt - AAA

  22.238.667,00 ₫
  7.478.454  - 1.836.231.860  7.478.454 ₫ - 1.836.231.860 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Jamaar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.512 crt - VS

  49.703.819,00 ₫
  15.634.453  - 240.182.818  15.634.453 ₫ - 240.182.818 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Marlana

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.114 crt - AAA

  15.690.207,00 ₫
  5.557.614  - 75.042.092  5.557.614 ₫ - 75.042.092 ₫

You’ve viewed 60 of 401 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng