Đang tải...
Tìm thấy 277 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Agapanthus

  Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  17.551.897,00 ₫
  8.408.733  - 92.758.991  8.408.733 ₫ - 92.758.991 ₫
 2. Nhẫn Michael

  Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  17.677.557,00 ₫
  8.538.638  - 109.711.740  8.538.638 ₫ - 109.711.740 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Raeann

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  14.812.853,00 ₫
  7.101.475  - 1.801.901.831  7.101.475 ₫ - 1.801.901.831 ₫
 4. Nhẫn Keitha

  Nhẫn GLAMIRA Keitha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.790.594,00 ₫
  6.728.741  - 74.645.867  6.728.741 ₫ - 74.645.867 ₫
 5. Nhẫn Teena

  Nhẫn GLAMIRA Teena

  Vàng 14K
  20.910.466,00 ₫
  9.577.312  - 119.716.410  9.577.312 ₫ - 119.716.410 ₫
 6. Nhẫn Haun

  Nhẫn GLAMIRA Haun

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.315 crt - AAA

  12.137.489,00 ₫
  6.495.252  - 92.971.255  6.495.252 ₫ - 92.971.255 ₫
 7. Nhẫn Caveau

  Nhẫn GLAMIRA Caveau

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  12.822.391,00 ₫
  6.919.778  - 73.443.044  6.919.778 ₫ - 73.443.044 ₫
 8. Nhẫn Bugleweed

  Nhẫn GLAMIRA Bugleweed

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.525.080,00 ₫
  10.575.798  - 118.655.092  10.575.798 ₫ - 118.655.092 ₫
 9. Nhẫn Belaig

  Nhẫn GLAMIRA Belaig

  Vàng 14K
  10.121.555,00 ₫
  5.794.783  - 57.947.835  5.794.783 ₫ - 57.947.835 ₫
 10. Nhẫn Tomila

  Nhẫn GLAMIRA Tomila

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 11. Nhẫn Signe

  Nhẫn GLAMIRA Signe

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  22.567.534,00 ₫
  10.628.440  - 164.928.461  10.628.440 ₫ - 164.928.461 ₫
 12. Nhẫn Tawny

  Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  7.6 crt - AAA

  41.891.120,00 ₫
  12.914.655  - 230.319.655  12.914.655 ₫ - 230.319.655 ₫
 13. Nhẫn Kellye

  Nhẫn GLAMIRA Kellye

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  14.724.552,00 ₫
  6.728.741  - 72.438.330  6.728.741 ₫ - 72.438.330 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Jennie

  Nhẫn đính hôn Jennie

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  21.613.481,00 ₫
  8.963.731  - 1.118.428.660  8.963.731 ₫ - 1.118.428.660 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Hesena

  Nhẫn đính hôn Hesena

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  17.572.274,00 ₫
  6.771.194  - 1.791.288.678  6.771.194 ₫ - 1.791.288.678 ₫
 16. Nhẫn Lortyuns

  Nhẫn GLAMIRA Lortyuns

  Vàng Trắng 14K
  17.573.689,00 ₫
  8.719.769  - 100.612.725  8.719.769 ₫ - 100.612.725 ₫
 17. Nhẫn Serami

  Nhẫn GLAMIRA Serami

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.846.219,00 ₫
  9.235.144  - 122.589.037  9.235.144 ₫ - 122.589.037 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Rejoicing

  Nhẫn đính hôn Rejoicing

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  19.908.017,00 ₫
  7.892.226  - 1.804.661.253  7.892.226 ₫ - 1.804.661.253 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Indea

  Nhẫn GLAMIRA Indea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  26.981.757,00 ₫
  7.556.567  - 123.706.953  7.556.567 ₫ - 123.706.953 ₫
 21. Nhẫn Vernia

  Nhẫn GLAMIRA Vernia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  15.637.566,00 ₫
  7.191.475  - 96.041.995  7.191.475 ₫ - 96.041.995 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Itzayana

  Nhẫn đính hôn Itzayana

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.65 crt - AAA

  23.228.097,00 ₫
  7.370.908  - 1.415.016.876  7.370.908 ₫ - 1.415.016.876 ₫
 23. Nhẫn Bandeleu

  Nhẫn GLAMIRA Bandeleu

  Vàng Hồng 14K
  10.529.383,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 24. Nhẫn Fenabitenit

  Nhẫn GLAMIRA Fenabitenit

  Vàng 14K
  9.936.178,00 ₫
  5.688.651  - 56.886.517  5.688.651 ₫ - 56.886.517 ₫
 25. Nhẫn Cavalerie

  Nhẫn GLAMIRA Cavalerie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.064.158,00 ₫
  8.851.372  - 95.306.145  8.851.372 ₫ - 95.306.145 ₫
 26. Nhẫn Sargon

  Nhẫn GLAMIRA Sargon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  11.116.926,00 ₫
  5.943.367  - 63.678.937  5.943.367 ₫ - 63.678.937 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Zelma

  Nhẫn đính hôn Zelma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  39.464.245,00 ₫
  9.689.670  - 315.295.670  9.689.670 ₫ - 315.295.670 ₫
 28. Nhẫn Alban

  Nhẫn GLAMIRA Alban

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  26.029.120,00 ₫
  9.710.330  - 131.461.634  9.710.330 ₫ - 131.461.634 ₫
 29. Nhẫn Karina

  Nhẫn GLAMIRA Karina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  23.961.676,00 ₫
  11.835.792  - 139.117.258  11.835.792 ₫ - 139.117.258 ₫
 30. Nhẫn Criselda

  Nhẫn GLAMIRA Criselda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.39 crt - AAA

  32.385.694,00 ₫
  12.809.372  - 202.782.053  12.809.372 ₫ - 202.782.053 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Blania

  Nhẫn đính hôn Blania

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AA

  24.646.014,00 ₫
  6.219.309  - 1.609.308.406  6.219.309 ₫ - 1.609.308.406 ₫
 32. Nhẫn Carylon

  Nhẫn GLAMIRA Carylon

  Vàng Trắng 14K
  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 33. Nhẫn Karrie

  Nhẫn GLAMIRA Karrie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.158.318,00 ₫
  6.431.573  - 81.976.025  6.431.573 ₫ - 81.976.025 ₫
 34. Nhẫn Scolc

  Nhẫn GLAMIRA Scolc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  41.072.634,00 ₫
  12.353.148  - 203.149.973  12.353.148 ₫ - 203.149.973 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Luann

  Nhẫn đính hôn Luann

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.3 crt - VS

  40.346.127,00 ₫
  7.070.909  - 2.210.890.462  7.070.909 ₫ - 2.210.890.462 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Stefania

  Nhẫn đính hôn Stefania

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  29.733.254,00 ₫
  11.718.623  - 382.970.260  11.718.623 ₫ - 382.970.260 ₫
 37. Nhẫn Lorrie

  Nhẫn GLAMIRA Lorrie

  Vàng Trắng 14K
  9.417.124,00 ₫
  5.175.824  - 53.914.837  5.175.824 ₫ - 53.914.837 ₫
 38. Nhẫn Yuko

  Nhẫn GLAMIRA Yuko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.712.381,00 ₫
  6.696.194  - 81.678.850  6.696.194 ₫ - 81.678.850 ₫
 39. Nhẫn Sammie

  Nhẫn GLAMIRA Sammie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  37.376.990,00 ₫
  9.078.069  - 153.253.984  9.078.069 ₫ - 153.253.984 ₫
 40. Nhẫn Ailin

  Nhẫn GLAMIRA Ailin

  Vàng Trắng 14K
  11.307.964,00 ₫
  6.215.064  - 64.740.255  6.215.064 ₫ - 64.740.255 ₫
 41. Nhẫn Malty

  Nhẫn GLAMIRA Malty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  12.646.637,00 ₫
  7.110.815  - 76.259.070  7.110.815 ₫ - 76.259.070 ₫
 42. Nhẫn Delorest

  Nhẫn GLAMIRA Delorest

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  17.808.310,00 ₫
  7.068.362  - 77.674.154  7.068.362 ₫ - 77.674.154 ₫
 43. Nhẫn Tamillian

  Nhẫn GLAMIRA Tamillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  21.624.235,00 ₫
  10.420.704  - 159.480.368  10.420.704 ₫ - 159.480.368 ₫
 44. Ring Burbera

  Glamira Ring Burbera

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  21.338.953,00 ₫
  10.265.045  - 127.810.707  10.265.045 ₫ - 127.810.707 ₫
 45. Nhẫn Zaminne

  Nhẫn GLAMIRA Zaminne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  15.560.018,00 ₫
  8.334.299  - 95.306.145  8.334.299 ₫ - 95.306.145 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Derby

  Nhẫn đính hôn Derby

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.742 crt - VS

  27.280.340,00 ₫
  7.662.699  - 1.420.111.188  7.662.699 ₫ - 1.420.111.188 ₫
 47. Nhẫn Galey

  Nhẫn GLAMIRA Galey

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.678.477,00 ₫
  10.492.591  - 121.060.746  10.492.591 ₫ - 121.060.746 ₫
 48. Nhẫn Lorrine

  Nhẫn GLAMIRA Lorrine

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  13.139.653,00 ₫
  6.728.741  - 86.023.172  6.728.741 ₫ - 86.023.172 ₫
 49. Nhẫn Florayya

  Nhẫn GLAMIRA Florayya

  Vàng Hồng 14K
  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 50. Nhẫn Mckenzie

  Nhẫn GLAMIRA Mckenzie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.793.239,00 ₫
  6.643.836  - 75.806.240  6.643.836 ₫ - 75.806.240 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Thelma

  Nhẫn GLAMIRA Thelma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  18.680.571,00 ₫
  9.014.107  - 108.353.256  9.014.107 ₫ - 108.353.256 ₫
 52. Nhẫn Lakeisha

  Nhẫn GLAMIRA Lakeisha

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  14.706.438,00 ₫
  7.178.456  - 81.976.020  7.178.456 ₫ - 81.976.020 ₫
 53. Nhẫn Zenais

  Nhẫn GLAMIRA Zenais

  Vàng 14K
  18.018.592,00 ₫
  8.940.523  - 103.159.882  8.940.523 ₫ - 103.159.882 ₫
 54. Nhẫn Lanelle

  Nhẫn GLAMIRA Lanelle

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  20.156.507,00 ₫
  8.558.449  - 295.979.728  8.558.449 ₫ - 295.979.728 ₫
 55. Nhẫn Acrylic

  Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  13.658.424,00 ₫
  7.641.472  - 77.263.777  7.641.472 ₫ - 77.263.777 ₫
 56. Ring Garagiste

  Glamira Ring Garagiste

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Đen

  0.72 crt - AAA

  34.731.343,00 ₫
  13.871.820  - 227.630.991  13.871.820 ₫ - 227.630.991 ₫
 57. Nhẫn Sherita

  Nhẫn GLAMIRA Sherita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  26.273.930,00 ₫
  11.092.871  - 165.381.288  11.092.871 ₫ - 165.381.288 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Gertrude

  Nhẫn đính hôn Gertrude

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.64 crt - VS

  52.928.237,00 ₫
  8.363.167  - 1.550.171.893  8.363.167 ₫ - 1.550.171.893 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Nazana

  Nhẫn đính hôn Nazana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.44 crt - AAA

  17.873.970,00 ₫
  8.252.790  - 866.019.473  8.252.790 ₫ - 866.019.473 ₫
 60. Ring Sumiko

  Glamira Ring Sumiko

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  23.174.323,00 ₫
  10.908.910  - 135.239.922  10.908.910 ₫ - 135.239.922 ₫
 61. Nhẫn Leonia

  Nhẫn GLAMIRA Leonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  23.794.697,00 ₫
  11.497.586  - 149.588.910  11.497.586 ₫ - 149.588.910 ₫

You’ve viewed 60 of 277 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng