Đang tải...
Tìm thấy 543 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Citrum Platin trắng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  19.001.793,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 2. Vòng tay nữ Dignified Platin trắng

  Vòng tay nữ Dignified

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  23.742.339,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 3. Vòng tay nữ Ewig Platin trắng

  Vòng tay nữ Ewig

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  15.863.129,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 4. Nhẫn Cobswan Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  45.520.536,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 5. Dây chuyền nữ Unebelle Platin trắng

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  18.681.984,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 6. Nhẫn Aveniren Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  22.559.324,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 7. Bông Tai Evolet Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Bạch Kim 950
  21.701.781,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 8. Nhẫn Upoznati Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.942.319,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 9. Nhẫn Kohtuda Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  24.299.883,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 10. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Platin trắng

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.922.493,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Platin trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  21.127.255,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 12. Nhẫn Sucenot Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Bạch Kim 950
  18.874.436,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 13. Nhẫn Burya Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Bạch Kim 950
  16.276.337,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 14. Vòng tay nữ Hopeful Platin trắng

  Vòng tay nữ Hopeful

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  15.430.112,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 15. Nhẫn Sumpay Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  33.427.197,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 16. Nhẫn Bolshoy Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  43.859.222,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 17. Nhẫn Hittast Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Bạch Kim 950
  20.173.487,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 18. Bông tai nữ Interit Platin trắng

  Bông tai nữ Interit

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  25.397.990,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Timia Set Platin trắng

  Bông tai nữ Timia Set

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  16.010.298,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Platin trắng

  Bông tai nữ Timia A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  17.026.332,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Bạch Kim 950
  13.296.160,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 23. Dây chuyền nữ Apricitas Platin trắng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  28.431.939,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 24. Dây Chuyền Attends Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Bạch Kim 950
  61.972.346,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 25. Bông Tai Commeunreve Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Bạch Kim 950
  23.841.394,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Elpiso Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  20.394.240,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 27. Bông tai nữ Expectancy Platin trắng

  Bông tai nữ Expectancy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  18.212.176,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Platin trắng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  40.358.297,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 29. Bông tai nữ Grafetul Set Platin trắng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  30.981.925,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 30. Vòng tay nữ Knopka Platin trắng

  Vòng tay nữ Knopka

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  24.514.976,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 31. Bông tai nữ Molitva Platin trắng

  Bông tai nữ Molitva

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  32.722.484,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 32. Bông tai nữ Mutantur Platin trắng

  Bông tai nữ Mutantur

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  25.270.633,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 33. Bông tai nữ Nabegu Platin trắng

  Bông tai nữ Nabegu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  22.975.362,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 34. Bông Tai Omnia Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Bạch Kim 950
  27.280.057,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 35. Bông tai nữ Orenda Platin trắng

  Bông tai nữ Orenda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  29.668.726,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 36. Dây Chuyền Parfois Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Bạch Kim 950
  34.615.871,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 37. Bông tai nữ Ponnade Platin trắng

  Bông tai nữ Ponnade

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  40.924.333,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 38. Vòng đeo ngón tay Soyuz Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  22.672.533,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 39. Bông tai nữ Brilhando Platin trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  50.524.286,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Acus Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  22.989.510,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 41. Bông tai nữ Blenken Platin trắng

  Bông tai nữ Blenken

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  18.506.514,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 42. Bông tai nữ Cjace Platin trắng

  Bông tai nữ Cjace

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  24.271.580,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 43. Bông tai nữ Claritas Platin trắng

  Bông tai nữ Claritas

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  28.593.257,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 44. Bông tai nữ Csillogo Platin trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  56.442.181,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 45. Bông tai nữ Geminos Platin trắng

  Bông tai nữ Geminos

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  35.866.809,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 46. Bông tai nữ Ignis Platin trắng

  Bông tai nữ Ignis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  29.221.557,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 47. Nhẫn Iunctura Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  37.032.839,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 48. Nhẫn Lacus Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  40.372.448,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 49. Bông tai nữ Ljus Platin trắng

  Bông tai nữ Ljus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  38.493.212,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Loistaa Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  27.322.509,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 51. Bông tai nữ Mutaio Platin trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  55.958.223,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 52. Bông tai nữ Persici Platin trắng

  Bông tai nữ Persici

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  45.806.383,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 53. Nhẫn Rocky Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  41.371.498,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 54. Nhẫn Shinnig Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  39.047.925,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 55. Bông tai nữ Skinner Platin trắng

  Bông tai nữ Skinner

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  30.967.775,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 56. Nhẫn Uniquella Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  25.536.669,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 57. Nhẫn Unmatched Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  34.771.531,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 58. Nhẫn Ventus Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  29.767.779,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 59. Nhẫn Vertere Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  38.360.193,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 60. Bông tai nữ Adzinstva Platin trắng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  27.438.547,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 61. Bông tai nữ Batasuna Platin trắng

  Bông tai nữ Batasuna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  23.252.719,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫

You’ve viewed 60 of 543 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng