Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Grenzenlos Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 2. Vòng tay Adinfinitum Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 3. Vòng tay Capellab Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 4. Vòng tay Streamin Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  207.967.501,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 5. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vòng Tay

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 6. Vòng tay Phumela Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Phumela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  58.054.817,00 ₫
  16.011.999  - 85.439.592  16.011.999 ₫ - 85.439.592 ₫
 7. Vòng tay Petillante Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 8. Vòng tay Eccedentesiast Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 9. Vòng tay Wabisabi Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 10. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vòng Tay

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  31.125.700,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 11. Vòng tay Botri Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  101.513.008,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 12. Vòng tay Filmkien Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  76.527.938,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 13. Vòng tay Odnos Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.92 crt - VS

  85.266.103,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 14. Vòng tay Prawdziwy Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  62.379.325,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 15. Vòng tay Leuchtenden Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Leuchtenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.604 crt - VS

  65.065.727,00 ₫
  15.848.981  - 127.018.263  15.848.981 ₫ - 127.018.263 ₫
 16. Vòng tay Siriusse Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Siriusse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.198 crt - VS

  76.895.861,00 ₫
  22.641.402  - 124.499.409  22.641.402 ₫ - 124.499.409 ₫
 17. Vòng tay Mifandray Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.928 crt - VS

  69.519.574,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 18. Vòng tay Awaride Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - VS

  129.516.460,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 19. Vòng tay Cerasus Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Cerasus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.676 crt - VS

  57.592.367,00 ₫
  17.277.653  - 93.855.402  17.277.653 ₫ - 93.855.402 ₫
 20. Vòng tay nữ Sectione Vòng Tay

  Vòng tay nữ Sectione

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  55.172.285,00 ₫
  13.519.181  - 103.252.717  13.519.181 ₫ - 103.252.717 ₫
 21. Vòng tay Isurtzen Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Isurtzen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  48.961.181,00 ₫
  15.382.002  - 115.757.562  15.382.002 ₫ - 115.757.562 ₫
 22. Vòng tay Tristesse Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Tristesse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.614 crt - VS

  54.806.342,00 ₫
  18.396.138  - 97.556.139  18.396.138 ₫ - 97.556.139 ₫
 23. Vòng tay Candyye Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Candyye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.112 crt - VS

  94.462.757,00 ₫
  20.801.788  - 330.598.430  20.801.788 ₫ - 330.598.430 ₫
 24. Vòng tay Dayestar Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Dayestar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  63.889.790,00 ₫
  22.570.647  - 99.967.449  22.570.647 ₫ - 99.967.449 ₫
 25. Vòng tay Infanta Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Infanta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.055 crt - VS

  51.390.603,00 ₫
  15.072.380  - 107.002.132  15.072.380 ₫ - 107.002.132 ₫
 26. Vòng tay Wishlove Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Wishlove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.242 crt - VS

  77.391.424,00 ₫
  22.938.570  - 140.092.543  22.938.570 ₫ - 140.092.543 ₫
 27. Vòng tay Inoportuna Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Inoportuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.051 crt - VS

  60.550.750,00 ₫
  17.504.634  - 111.229.283  17.504.634 ₫ - 111.229.283 ₫
 28. Vòng tay Guhura Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Guhura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.596 crt - VS

  73.953.610,00 ₫
  19.584.812  - 136.608.030  19.584.812 ₫ - 136.608.030 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng