Đang tải...
Tìm thấy 441 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - AAA

  10.731.457,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S black-onyx

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  15.620.584,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 3. Nhẫn Iskrenne black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.576 crt - AAA

  20.445.750,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 4. Bông tai nữ Afflatus black-onyx

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  15.213.040,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 5. Dây chuyền nữ Bellator black-onyx

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.534 crt - AAA

  13.861.064,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 6. Bông tai nữ Extralove black-onyx

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.089 crt - AAA

  7.464.019,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 7. Nhẫn Aveniren black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  10.090.422,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 8. Nhẫn Milota black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 9. Dây chuyền nữ Nuitetjour black-onyx

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  11.978.714,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 10. Nhẫn Upoznati black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  12.851.542,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 11. Nhẫn Bondoflove black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  18.951.135,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 12. Bông tai nữ Interit black-onyx

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  11.556.170,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 13. Bông tai nữ Timia Set black-onyx

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.042 crt - AAA

  7.279.492,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A black-onyx

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.084 crt - AAA

  8.107.884,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 15. Dây chuyền nữ Apricitas black-onyx

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  13.437.105,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 16. Vòng tay Adinfinitum black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  32.645.220,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 17. Vòng tay Eccedentesiast black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.581 crt - AAA

  56.754.069,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 18. Vòng đeo ngón tay Elpiso black-onyx

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - AAA

  9.675.801,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Expectancy black-onyx

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  8.624.958,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A black-onyx

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  10.020.234,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B black-onyx

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  18.582.928,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 23. Bông tai nữ Grafetul Set black-onyx

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.249 crt - AAA

  14.431.344,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 24. Vòng tay nữ Knopka black-onyx

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.078 crt - AAA

  10.971.456,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 25. Bông tai nữ Molitva black-onyx

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 26. Bông tai nữ Mutantur black-onyx

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  10.835.891,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 27. Bông tai nữ Nabegu black-onyx

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  10.724.665,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 28. Dây chuyền nữ Nekogda black-onyx

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.375 crt - AAA

  33.179.842,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 29. Bông tai nữ Orenda black-onyx

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.276 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 30. Vòng tay Petillante black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 31. Bông tai nữ Ponnade black-onyx

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  18.662.174,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 32. Dây chuyền nữ Soifdevivre black-onyx

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.534 crt - AAA

  22.509.231,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Soyuz black-onyx

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.078 crt - AAA

  10.860.230,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 34. Dây chuyền nữ Strannik black-onyx

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.136 crt - AAA

  16.896.710,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 35. Vòng tay Wabisabi black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  70.246.929,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 36. Bông tai nữ Brilhando black-onyx

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  20.061.978,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Acus black-onyx

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.282 crt - AAA

  10.694.946,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 38. Dây chuyền nữ Brillent black-onyx

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.639 crt - AAA

  18.342.363,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 39. Bông tai nữ Cjace black-onyx

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  10.887.116,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 40. Bông tai nữ Claritas black-onyx

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.448 crt - AAA

  13.111.916,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 41. Bông tai nữ Csillogo black-onyx

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  22.363.759,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 42. Bông tai nữ Ignis black-onyx

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  13.736.254,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Loistaa black-onyx

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.481 crt - AAA

  11.748.621,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 44. Bông tai nữ Mutaio black-onyx

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  23.647.811,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 45. Bông tai nữ Persici black-onyx

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  19.062.643,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 46. Nhẫn Shinnig black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  17.473.783,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 47. Bông tai nữ Skinner black-onyx

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.608 crt - AAA

  13.597.858,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 48. Nhẫn Vertere black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.273 crt - AAA

  18.192.931,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 49. Bông tai nữ Adzinstva black-onyx

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  12.955.126,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 50. Bông tai nữ Batasuna black-onyx

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  8.189.960,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Elkarrekin black-onyx

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.132 crt - AAA

  9.965.611,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 52. Bông tai nữ Enhed black-onyx

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  9.544.199,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 53. Bông tai nữ Forhard black-onyx

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.132 crt - AAA

  10.447.590,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 54. Bông tai nữ Forhold black-onyx

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.156 crt - AAA

  10.709.099,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 55. Bông tai nữ Jednota black-onyx

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  15.144.831,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 56. Nhẫn Kafala black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.102 crt - AAA

  15.200.020,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 57. Nhẫn Konexioa black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.108 crt - AAA

  20.493.014,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 58. Nhẫn Lidhje black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.104 crt - AAA

  16.534.730,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 59. Nhẫn Nexum black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.108 crt - AAA

  21.049.143,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 60. Nhẫn Passie black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.066 crt - AAA

  9.691.368,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 61. Bông tai nữ Relasyon black-onyx

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.093 crt - AAA

  7.728.358,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫

You’ve viewed 60 of 441 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng