Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Pluitt Bolo

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  86.898.549,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 2. Dây chuyền nữ Boostlove Bolo

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  73.606.913,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 3. Dây chuyền nữ Ankh Bolo

  Dây chuyền nữ Ankh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  35.283.510,00 ₫
  14.248.234  - 62.440.457  14.248.234 ₫ - 62.440.457 ₫
 4. Dây chuyền nữ Aliothers Bolo

  Dây chuyền nữ Aliothers

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.541 crt - VS

  40.459.051,00 ₫
  13.883.707  - 74.823.039  13.883.707 ₫ - 74.823.039 ₫
 5. Dây chuyền nữ Gaskiya Bolo

  Dây chuyền nữ Gaskiya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  46.411.193,00 ₫
  22.984.418  - 67.627.602  22.984.418 ₫ - 67.627.602 ₫
 6. Dây chuyền nữ Cunnessu Bolo

  Dây chuyền nữ Cunnessu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  36.582.561,00 ₫
  14.089.744  - 57.102.747  14.089.744 ₫ - 57.102.747 ₫
 7. Dây chuyền nữ Sumerki Bolo

  Dây chuyền nữ Sumerki

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  35.880.677,00 ₫
  14.406.724  - 53.853.706  14.406.724 ₫ - 53.853.706 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng