Đang tải...
Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Obman 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 3. Bông tai nữ Zvezda 0.084 Carat

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 4. Nhẫn Pyropus 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A 0.12 Carat

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Nhẫn Passie 0.066 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 7. Nhẫn Upoznati 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.606.251,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 8. Vòng tay nữ Milele 0.072 Carat

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 9. Vòng đeo ngón tay Sambungan 0.03 Carat

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 10. Vòng tay nữ Levenslag 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 11. Vòng tay nữ Euphoria 0.06 Carat

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  12.833.144,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 12. Vòng tay nữ Ewig 0.072 Carat

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 13. Vòng tay Grenzenlos 0.078 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 14. Vòng tay nữ Hopeful 0.086 Carat

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 15. Nhẫn Vertere 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Charta 0.048 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 17. Bông tai nữ Anguis 0.088 Carat

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 18. Vòng tay nữ Pluit 0.036 Carat

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.470.967,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đeo ngón út Inneffable 0.06 Carat

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 21. Bông tai nữ Relasyon 0.093 Carat

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 22. Dây chuyền nữ Unebelle 0.054 Carat

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.058.342,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 23. Dây chuyền nữ Tempete 0.06 Carat

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 24. Bông tai nữ Extralove 0.045 Carat

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 25. Nhẫn Strasta 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 26. Bông tai nữ Afflatus 0.06 Carat

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 27. Vòng tay nữ Sukha 0.075 Carat

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 28. Bông tai nữ Ladybug 0.04 Carat

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  12.067.866,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 29. Vòng tay nữ Umaagos 0.07 Carat

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  10.330.987,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 30. Bông tai nữ Expectancy 0.06 Carat

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B 0.09 Carat

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 32. Nhẫn Spojeny 0.096 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 33. Vòng tay nữ Knopka 0.078 Carat

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 34. Nhẫn Aveniren 0.072 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.213.053,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 35. Nhẫn Imfihlelo 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.620.570,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 36. Nhẫn Cunnette 0.036 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  12.357.960,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 37. Bông tai nữ Dibana 0.07 Carat

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.035.672,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 39. Phụ kiện Apple Watch® Subitem 0.042 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  10.168.535,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 40. Nhẫn Passy 0.054 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  14.890.115,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Bophelong 0.096 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 42. Nhẫn Shprese 0.084 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 43. Nhẫn Elkartu 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  62.410.739,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 44. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 45. Nhẫn Chidones 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.434.061,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A 0.084 Carat

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - M 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - M

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  23.506.584,00 ₫
  8.855.618  - 119.900.371  8.855.618 ₫ - 119.900.371 ₫
 48. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B 0.078 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  13.755.217,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 49. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET 0.03 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  31.388.622,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 50. Vòng đeo ngón tay Soyuz 0.078 Carat

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 51. Vòng tay nữ Estbelle 0.084 Carat

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.200.418,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 52. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D 0.03 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  8.609.674,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 53. Bông tai nữ Famoe 0.03 Carat

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  17.333.407,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Uferlos 0.072 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  15.008.984,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 55. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C 0.06 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  6.975.247,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 56. Bông tai nữ Pravda 0.07 Carat

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 57. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - C 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  18.217.271,00 ₫
  8.479.205  - 108.508.918  8.479.205 ₫ - 108.508.918 ₫
 58. Bông tai nữ Cucumis 0.088 Carat

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  11.862.961,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 59. Nhẫn Yorqi 0.066 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Yorqi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  16.479.826,00 ₫
  7.315.436  - 108.664.576  7.315.436 ₫ - 108.664.576 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - V 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - V

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  17.264.068,00 ₫
  7.924.490  - 102.565.550  7.924.490 ₫ - 102.565.550 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - E 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  18.084.534,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫

You’ve viewed 60 of 109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng