Đang tải...
Tìm thấy 364 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Povrzete 0.12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 2. Vòng tay nữ Voolav 0.12 Carat

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 3. Vòng tay nữ Dignified 0.123 Carat

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 4. Dây chuyền nữ Citrum 0.154 Carat

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.204.279,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 5. Dây chuyền nữ Gobaith 0.198 Carat

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  21.227.445,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 6. Nhẫn Verbintenis 0.102 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Experience 0.4 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 8. Nhẫn Steadiness 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.939.785,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 9. Bông tai nữ Nihil 0.18 Carat

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.257.006,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 10. Bông tai nữ Thankful 0.23 Carat

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.555.391,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 11. Vòng tay nữ Demanding 0.123 Carat

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  20.789.616,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 12. Nhẫn Sumpay 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.753.588,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 13. Bông tai nữ Linstant 0.12 Carat

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 14. Dây chuyền nữ Apricitas 0.192 Carat

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 15. Nhẫn Mysterium 0.115 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 16. Vòng tay nữ Kartu 0.1 Carat

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  35.130.114,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 17. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - S 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  15.196.341,00 ₫
  5.816.010  - 98.263.682  5.816.010 ₫ - 98.263.682 ₫
 18. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - L 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - L

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.334 crt - VS

  18.887.172,00 ₫
  8.172.130  - 110.617.393  8.172.130 ₫ - 110.617.393 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Strannik 0.136 Carat

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 21. Nhẫn Milota 0.132 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Zaedno 0.108 Carat

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 23. Nhẫn Kafala 0.102 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.105.676,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 24. Nhẫn Cobswan 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 25. Nhẫn Chalybs 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 26. Bông tai nữ Batasuna 0.18 Carat

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 27. Nhẫn Bezumiye 0.174 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 28. Bông tai nữ Speranta 0.132 Carat

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.326.997,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Popularity 0.143 Carat

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  12.195.506,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 30. Bông tai nữ Suerte 0.108 Carat

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 31. Vòng tay nữ Matchlessea 0.104 Carat

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  15.673.509,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 32. Bông tai nữ Rankontre 0.132 Carat

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.769.834,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 33. Nhẫn Lidhje 0.104 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  19.619.621,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 34. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - A 0.102 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 65.575.159  5.306.578 ₫ - 65.575.159 ₫
 35. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - SET 0.102 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  17.514.538,00 ₫
  8.617.883  - 104.843.839  8.617.883 ₫ - 104.843.839 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Fadeless 0.236 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Fadeless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  21.682.254,00 ₫
  7.096.664  - 76.966.612  7.096.664 ₫ - 76.966.612 ₫
 37. Bông tai nữ Nabegu 0.12 Carat

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 38. Bông tai nữ Fragaria 0.22 Carat

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 39. Nhẫn Ferrum 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 40. Nhẫn đeo ngón út Shram 0.108 Carat

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.244.653,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 41. Dây chuyền nữ Egelezayo 0.102 Carat

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  12.505.977,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 42. Nhẫn Nowlove 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 43. Bông tai nữ Pirum 0.22 Carat

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  20.155.091,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 44. Vòng tay nữ Recital 0.4 Carat

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  18.213.024,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 45. Vòng tay nữ Mengalir 0.2 Carat

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  14.033.139,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 46. Nhẫn Ventus 0.176 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 47. Nhẫn Intersection 0.14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 48. Nhẫn Kholbo 0.228 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  19.018.492,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 49. Bông tai nữ Hlangana 0.144 Carat

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.383.868,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 50. Bông tai nữ Skoro 0.18 Carat

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 51. Bông tai nữ Simplicite Set 0.216 Carat

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.324.265,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 52. Nhẫn Betelges 0.172 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  19.144.719,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 53. Bông tai nữ Erikoista 0.192 Carat

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 54. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - E 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.503.400,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 55. Dây chuyền nữ Brillent 0.11 Carat

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 56. Dây chuyền nữ Ianua 0.24 Carat

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.151.030,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Pallium 0.154 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.120.026,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas 0.108 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 59. Bông tai nữ Kinabuhi 0.144 Carat

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - V 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - V

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  25.386.103,00 ₫
  9.557.501  - 139.810.651  9.557.501 ₫ - 139.810.651 ₫
 61. Vòng tay nữ Kumen 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  19.819.999,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫

You’ve viewed 60 of 364 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng