Đang tải...
Tìm thấy 63 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Fortuin 0.66 Carat

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  34.799.266,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 2. Nhẫn Iskrenne 0.576 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 3. Nhẫn Igavesti 0.608 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 4. Vòng tay nữ Mivory 0.63 Carat

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  42.011.402,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 5. Bông tai nữ Craze 0.66 Carat

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Vòng đeo lòng bàn tay Suhe 0.566 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Suhe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  37.782.271,00 ₫
  9.949.197  - 53.888.798  9.949.197 ₫ - 53.888.798 ₫
 7. Vòng tay nữ Epuise 0.9 Carat

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  48.728.258,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 8. Bông tai nữ Persici - A 0.66 Carat

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  94.277.380,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 9. Nhẫn Vezu 0.528 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 10. Dây chuyền nữ Verbonnet 0.576 Carat

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 11. Dây chuyền nữ Rosula 0.952 Carat

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  64.762.899,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 12. Dây chuyền nữ Soifdevivre 0.534 Carat

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET 1.742 Carat

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  72.384.843,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.004.641  - 408.606.551  16.004.641 ₫ - 408.606.551 ₫
 14. Dây chuyền nữ Pluitt 0.756 Carat

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  86.898.549,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavysea 0.52 Carat

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  23.364.510,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 16. Bông tai nữ Huipu - B 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.908 crt - VS

  19.618.207,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 17. Bông tai nữ Mutaio 0.66 Carat

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 18. Nhẫn Adventure 1.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 19. Bông tai nữ Tuana 0.72 Carat

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  39.653.301,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 20. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan 0.546 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 21. Vòng tay Phumela 0.52 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Phumela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  58.054.817,00 ₫
  16.011.999  - 85.439.592  16.011.999 ₫ - 85.439.592 ₫
 22. Dây chuyền nữ Mighter 0.6 Carat

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - VS

  22.197.911,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 23. Bông tai nữ Micorozon 0.624 Carat

  Bông tai nữ Micorozon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.624 crt - VS

  34.656.909,00 ₫
  12.570.223  - 229.116.833  12.570.223 ₫ - 229.116.833 ₫
 24. Bông tai nữ Brilhando 0.66 Carat

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 25. Bông tai nữ Csillogo 0.66 Carat

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 26. Bông tai nữ Persici 0.66 Carat

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 27. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye 0.525 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  31.125.700,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B 0.562 Carat

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  19.984.149,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 29. Bông tai nữ Songy 0.54 Carat

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  20.589.524,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 30. Bông tai nữ Versetto 0.6 Carat

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.036 crt - VS

  32.497.768,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 31. Bông tai nữ Blanco 0.786 Carat

  Bông tai nữ Blanco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.786 crt - VS

  25.313.369,00 ₫
  6.601.383  - 100.711.785  6.601.383 ₫ - 100.711.785 ₫
 32. Bông tai nữ Marfikent 0.66 Carat

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  49.537.687,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 33. Bông tai nữ Shinyi 1.6 Carat

  Bông tai nữ Shinyi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.792 crt - VS

  88.557.596,00 ₫
  15.135.776  - 393.295.299  15.135.776 ₫ - 393.295.299 ₫
 34. Bông tai nữ Tempus 0.528 Carat

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  31.861.262,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 35. Bông tai nữ Acruxe 0.92 Carat

  Bông tai nữ Acruxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  33.253.991,00 ₫
  9.073.541  - 138.112.547  9.073.541 ₫ - 138.112.547 ₫
 36. Dây chuyền nữ Alderamin 0.625 Carat

  Dây chuyền nữ Alderamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.625 crt - VS

  24.570.165,00 ₫
  6.757.043  - 88.542.029  6.757.043 ₫ - 88.542.029 ₫
 37. Vòng tay Cerasus 0.676 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Cerasus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.676 crt - VS

  57.592.367,00 ₫
  17.277.653  - 93.855.402  17.277.653 ₫ - 93.855.402 ₫
 38. Vòng tay nữ Sectione 0.96 Carat

  Vòng tay nữ Sectione

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  55.172.285,00 ₫
  13.519.181  - 103.252.717  13.519.181 ₫ - 103.252.717 ₫
 39. Dây chuyền nữ Splendente 0.6 Carat

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - VS

  30.158.912,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 40. Dây chuyền nữ Wavelove 0.65 Carat

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  38.089.346,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 41. Vòng tay Isurtzen 0.51 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Isurtzen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  48.961.181,00 ₫
  15.382.002  - 115.757.562  15.382.002 ₫ - 115.757.562 ₫
 42. Bông tai nữ Moetsje 0.66 Carat

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  46.435.531,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 43. Nhẫn Puteshestviye 0.512 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Puteshestviye

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.112 crt - VS

  27.346.283,00 ₫
  9.984.858  - 226.017.793  9.984.858 ₫ - 226.017.793 ₫
 44. Vòng tay Tristesse 0.614 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Tristesse

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.614 crt - VS

  54.806.342,00 ₫
  18.396.138  - 97.556.139  18.396.138 ₫ - 97.556.139 ₫
 45. Kẹp tóc Unlike 1.8 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Unlike

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.885 crt - VS

  38.707.740,00 ₫
  8.479.205  - 202.102.814  8.479.205 ₫ - 202.102.814 ₫
 46. Bông tai nữ Brillante 0.788 Carat

  Bông tai nữ Brillante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.788 crt - VS

  30.309.477,00 ₫
  9.390.521  - 135.735.199  9.390.521 ₫ - 135.735.199 ₫
 47. Vòng tay Candyye 1.6 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Candyye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.112 crt - VS

  94.462.757,00 ₫
  20.801.788  - 330.598.430  20.801.788 ₫ - 330.598.430 ₫
 48. Dây chuyền nữ Finding 0.888 Carat

  Dây chuyền nữ Finding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.978 crt - VS

  29.805.140,00 ₫
  8.315.054  - 81.353.952  8.315.054 ₫ - 81.353.952 ₫
 49. Bông tai nữ Nestlove Set 0.65 Carat

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B 1.3 Carat

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  49.778.819,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 51. Dây chuyền nữ Vastlove 1.2 Carat

  Dây chuyền nữ Vastlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.734 crt - VS

  63.795.544,00 ₫
  15.482.190  - 156.466.802  15.482.190 ₫ - 156.466.802 ₫
 52. Nhẫn Caliner 0.616 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Caliner

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.616 crt - VS

  31.235.227,00 ₫
  11.313.625  - 169.173.719  11.313.625 ₫ - 169.173.719 ₫
 53. Bông tai nữ Amonavis 0.66 Carat

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  48.310.806,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 54. Bông tai nữ Jesuispret 0.612 Carat

  Bông tai nữ Jesuispret

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.612 crt - VS

  35.276.435,00 ₫
  12.908.994  - 192.083.988  12.908.994 ₫ - 192.083.988 ₫
 55. Dây chuyền nữ Krov 0.618 Carat

  Dây chuyền nữ Krov

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.618 crt - VS

  27.342.321,00 ₫
  9.254.672  - 120.820.177  9.254.672 ₫ - 120.820.177 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Brightns 0.753 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.753 crt - VS

  29.595.141,00 ₫
  7.539.586  - 112.442.859  7.539.586 ₫ - 112.442.859 ₫
 57. Vòng tay nữ Ketemu 0.72 Carat

  Vòng tay nữ Ketemu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.182 crt - VS

  51.477.489,00 ₫
  15.024.834  - 171.125.979  15.024.834 ₫ - 171.125.979 ₫
 58. Bông tai nữ Maxus 0.64 Carat

  Bông tai nữ Maxus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  28.008.828,00 ₫
  9.474.011  - 144.919.119  9.474.011 ₫ - 144.919.119 ₫
 59. Vòng Cổ Siempre 0.6 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.779 crt - VS

  103.919.788,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 60. Kẹp tóc Divertente 0.61 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Divertente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.61 crt - VS

  27.060.436,00 ₫
  9.087.692  - 132.735.213  9.087.692 ₫ - 132.735.213 ₫

You’ve viewed 60 of 63 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng