Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Lapillus 1.898 Carat

  Vòng tay nữ Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.898 crt - VS

  86.288.646,00 ₫
  16.895.014  - 169.852.402  16.895.014 ₫ - 169.852.402 ₫
 2. Vòng Cổ Folyam 2 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  104.181.863,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 3. Dây chuyền nữ Piacevale 1.32 Carat

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  57.119.444,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 4. Vòng tay nữ Deamor 1.68 Carat

  Vòng tay nữ Deamor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.166 crt - VS

  64.128.657,00 ₫
  14.565.213  - 273.152.665  14.565.213 ₫ - 273.152.665 ₫
 5. Vòng tay Streamin 1.3 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  207.967.501,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 6. Vòng tay Eccedentesiast 1.581 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 7. Bông tai nữ Mirth 1.18 Carat

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  50.241.836,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 8. Vòng tay Leuchtenden 1.164 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Leuchtenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.604 crt - VS

  65.065.727,00 ₫
  15.848.981  - 127.018.263  15.848.981 ₫ - 127.018.263 ₫
 9. Dây chuyền nữ Manga 1.848 Carat

  Dây chuyền nữ Manga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.442 crt - VS

  96.480.672,00 ₫
  17.433.879  - 215.404.636  17.433.879 ₫ - 215.404.636 ₫
 10. Kẹp tóc Nachalo 1.728 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Nachalo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.728 crt - VS

  63.875.356,00 ₫
  17.021.805  - 299.262.729  17.021.805 ₫ - 299.262.729 ₫
 11. Vòng tay Awaride 1.3 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - VS

  129.516.460,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lifetime 1.3 Carat

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.57 crt - VS

  52.937.294,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 13. Bông tai nữ Protelum 1.04 Carat

  Bông tai nữ Protelum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.46 crt - VS

  47.986.468,00 ₫
  10.357.025  - 220.258.384  10.357.025 ₫ - 220.258.384 ₫
 14. Dây chuyền nữ Weergaloos 1.03 Carat

  Dây chuyền nữ Weergaloos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.765 crt - VS

  64.617.144,00 ₫
  14.772.099  - 121.737.156  14.772.099 ₫ - 121.737.156 ₫
 15. Bông tai nữ Halata 1.54 Carat

  Bông tai nữ Halata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.032 crt - VS

  53.510.972,00 ₫
  12.177.961  - 326.616.374  12.177.961 ₫ - 326.616.374 ₫
 16. Dây chuyền nữ Makemake 1.728 Carat

  Dây chuyền nữ Makemake

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.728 crt - VS

  68.937.973,00 ₫
  19.367.454  - 272.792.667  19.367.454 ₫ - 272.792.667 ₫
 17. Vòng Cổ Driblet 1.4 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.33 crt - VS

  140.087.730,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 18. Vòng tay Wishlove 1.242 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Wishlove

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.242 crt - VS

  77.391.424,00 ₫
  22.938.570  - 140.092.543  22.938.570 ₫ - 140.092.543 ₫
 19. Vòng tay nữ Bersama 1.392 Carat

  Vòng tay nữ Bersama

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.392 crt - VS

  55.167.189,00 ₫
  15.452.756  - 219.281.978  15.452.756 ₫ - 219.281.978 ₫
 20. Bông tai nữ Curgere 1.06 Carat

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.06 crt - VS

  37.506.612,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 21. Bông tai nữ Kahele 1.08 Carat

  Bông tai nữ Kahele

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  44.989.879,00 ₫
  14.531.534  - 305.446.662  14.531.534 ₫ - 305.446.662 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Aeternitas 1.33 Carat

  Dây chuyền nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.498 crt - VS

  46.761.284,00 ₫
  11.901.452  - 285.592.980  11.901.452 ₫ - 285.592.980 ₫
 23. Vòng tay Inoportuna 1.051 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Inoportuna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.051 crt - VS

  60.550.750,00 ₫
  17.504.634  - 111.229.283  17.504.634 ₫ - 111.229.283 ₫
 24. Nhẫn Toujourspur 1.43 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Toujourspur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.58 crt - VS

  55.122.756,00 ₫
  11.552.775  - 221.036.683  11.552.775 ₫ - 221.036.683 ₫
 25. Vòng Cổ Lueur 1.952 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Lueur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.952 crt - VS

  106.669.870,00 ₫
  30.311.177  - 532.384.267  30.311.177 ₫ - 532.384.267 ₫
 26. Bông tai nữ Aequitas 1.08 Carat

  Bông tai nữ Aequitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.608 crt - VS

  45.957.516,00 ₫
  10.375.422  - 265.725.151  10.375.422 ₫ - 265.725.151 ₫
 27. Bông tai nữ Lacuseri 1.144 Carat

  Bông tai nữ Lacuseri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.824 crt - VS

  66.843.360,00 ₫
  13.390.408  - 327.663.537  13.390.408 ₫ - 327.663.537 ₫
 28. Vòng tay Guhura 1.596 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Guhura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.596 crt - VS

  73.953.610,00 ₫
  19.584.812  - 136.608.030  19.584.812 ₫ - 136.608.030 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng