Đang tải...
Tìm thấy 26 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Voolav Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 2. Vòng tay nữ Milele Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 3. Vòng tay nữ Levenslag Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 4. Vòng tay nữ Ewig Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 5. Vòng tay nữ Demanding Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  20.789.616,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 6. Vòng tay nữ Hopeful Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 7. Vòng tay nữ Sukha Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 8. Vòng tay nữ Umaagos Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  10.330.987,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 9. Vòng tay nữ Knopka Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 10. Vòng tay nữ Recital Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  18.213.024,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 11. Vòng tay nữ Mengalir Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  14.033.139,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 12. Vòng tay nữ Kumen Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  19.819.999,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫
 13. Vòng tay nữ Canopisy Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.784.282,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 14. Vòng tay nữ Estbelle Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.200.418,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 15. Vòng tay nữ Persicum Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  36.184.637,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 16. Vòng tay nữ Beliaf Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.116.077,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 17. Vòng tay nữ Lilium Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  16.849.446,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 18. Vòng tay nữ Fidelite Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 19. Vòng tay nữ Alphal Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  18.191.799,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 20. Vòng tay nữ Arctero Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  14.267.759,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 21. Vòng tay nữ Schijland Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - VS

  20.728.484,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 22. Vòng tay nữ Vaccinium Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Vaccinium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - VS

  13.927.291,00 ₫
  4.457.526  - 63.763.847  4.457.526 ₫ - 63.763.847 ₫
 23. Vòng tay nữ Evasion Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  12.721.070,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 24. Vòng tay nữ Ficus Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Ficus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.298 crt - VS

  24.902.709,00 ₫
  9.014.107  - 123.225.824  9.014.107 ₫ - 123.225.824 ₫
 25. Vòng tay nữ Asalee Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Asalee

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  17.583.027,00 ₫
  8.261.281  - 101.758.945  8.261.281 ₫ - 101.758.945 ₫
 26. Vòng tay nữ Chiomer Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Chiomer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.118.823,00 ₫
  4.669.788  - 55.528.033  4.669.788 ₫ - 55.528.033 ₫

You’ve viewed 26 of 26 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng