Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Climber

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 2. Bông tai nữ Grafetul Set Climber

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  16.780.389,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 3. Bông tai nữ Famoe Climber

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  17.333.407,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 4. Bông tai nữ Redko Climber

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  18.707.740,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 5. Bông tai nữ Oriri Climber

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  20.348.957,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 6. Bông tai nữ Precedence Climber

  Bông tai nữ Precedence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.444 crt - VS

  19.157.172,00 ₫
  6.771.194  - 85.004.312  6.771.194 ₫ - 85.004.312 ₫
 7. Bông tai nữ Sijoce Climber

  Bông tai nữ Sijoce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  18.856.041,00 ₫
  5.915.065  - 80.334.517  5.915.065 ₫ - 80.334.517 ₫
 8. Bông tai nữ Aikya Climber

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  15.557.189,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 9. Bông tai nữ Cunnart Climber

  Bông tai nữ Cunnart

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.341.429,00 ₫
  7.216.946  - 106.018.357  7.216.946 ₫ - 106.018.357 ₫
 10. Bông tai nữ Nestlove Set Climber

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove A Climber

  Bông tai nữ Nestlove A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  16.129.732,00 ₫
  4.596.204  - 84.537.329  4.596.204 ₫ - 84.537.329 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng