Đang tải...
Tìm thấy 441 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  10.586.269,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 2. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.324.265,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 3. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  14.088.045,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.413.104,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.917.470,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 6. Nhẫn Upoznati Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  13.191.163,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 7. Nhẫn Sumpay Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  15.187.568,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 8. Nhẫn Kafala Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.102 crt - AAA

  15.794.357,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 9. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.620.697,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 10. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  11.240.888,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 11. Nhẫn Connatus Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Connatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.754 crt - AAA

  55.588.318,00 ₫
  11.460.794  - 194.475.485  11.460.794 ₫ - 194.475.485 ₫
 12. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.33 crt - AAA

  12.263.713,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 13. Bông tai nữ Timia Set Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.042 crt - AAA

  7.562.509,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.084 crt - AAA

  8.589.014,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 15. Vòng tay Adinfinitum Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  34.994.266,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 16. Vòng tay Eccedentesiast Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.581 crt - AAA

  57.857.837,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 17. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire Đen

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.105 crt - AAA

  10.072.026,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 18. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  8.964.579,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.214.354,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 21. Vòng tay nữ Knopka Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.078 crt - AAA

  11.424.284,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 22. Bông tai nữ Molitva Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.348 crt - AAA

  16.399.732,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 23. Bông tai nữ Mutantur Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  11.401.926,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 24. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  11.290.700,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 25. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.375 crt - AAA

  33.887.386,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 26. Bông tai nữ Orenda Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.276 crt - AAA

  14.832.665,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 27. Vòng tay Petillante Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.312 crt - AAA

  33.949.932,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 28. Bông tai nữ Ponnade Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.114.989,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 29. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.534 crt - AAA

  24.263.939,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 30. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Sapphire Đen

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.078 crt - AAA

  11.313.058,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 31. Dây chuyền nữ Strannik Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  17.547.650,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 32. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AAA

  83.180.829,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 33. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AAA

  30.392.118,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.006.252,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 35. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  25.078.180,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 36. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  13.943.705,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 37. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  17.187.369,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 38. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AAA

  34.618.418,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 39. Bông tai nữ Ignis Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - AAA

  17.924.913,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  16.588.221,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 41. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AAA

  33.072.294,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 42. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AAA

  25.713.555,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 43. Nhẫn Shinnig Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.917.158,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 44. Bông tai nữ Skinner Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  18.494.061,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 45. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  21.447.632,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 46. Bông tai nữ Adzinstva Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  13.606.066,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 47. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  8.812.599,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 48. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AAA

  21.385.086,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.132 crt - AAA

  10.588.250,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 50. Bông tai nữ Enhed Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  10.195.139,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 51. Bông tai nữ Forhard Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.132 crt - AAA

  11.070.229,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 52. Bông tai nữ Forhold Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.156 crt - AAA

  11.444.945,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 53. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  18.484.437,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 54. Nhẫn Konexioa Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.108 crt - AAA

  21.115.653,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 55. Nhẫn Lidhje Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.104 crt - AAA

  17.072.464,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 56. Nhẫn Nexum Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.108 crt - AAA

  21.671.782,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 57. Nhẫn Passie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.066 crt - AAA

  10.059.291,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 58. Bông tai nữ Relasyon Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.093 crt - AAA

  8.209.488,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 59. Bông tai nữ Relatie Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.084 crt - AAA

  13.260.502,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 60. Bông tai nữ Relationship Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  15.559.453,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 61. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.132 crt - AAA

  10.699.476,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫

You’ve viewed 60 of 441 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng