Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Wahda Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.363.817,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 2. Vòng tay Wabisabi Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  69.029.953,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.599.725,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.901.506,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông tai nữ Mutaio Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  21.185.558,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 6. Bông tai nữ Persici Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.600.390,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.734.159,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Nhẫn Tadafuq Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.544.650,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 9. Bông tai nữ Yhteys Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.980.965,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 10. Bông tai nữ Craze Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.797.853,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 11. Nhẫn Honorable Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.324.449,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.615.971,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 13. Bông tai nữ Marfikent Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.556.664,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 14. Vòng tay Awaride Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  81.092.161,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 15. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  44.766.293,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 16. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  21.522.349,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 17. Vòng tay Streamin Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  52.675.785,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  21.051.691,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 19. Vòng tay nữ Zarici Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.347.867,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 20. Bông tai nữ Kukutana Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  23.753.658,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 21. Bông tai nữ Moetsje Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  27.388.452,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 22. Bông tai nữ Tekot Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.954.557,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 23. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  16.601.805,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  19.099.719,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 25. Dây chuyền nữ Tengja Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  17.018.124,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 26. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.851.512,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 27. Bông tai nữ Amonavis Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.612.786,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 28. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  29.020.614,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 29. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  26.723.362,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 30. Bông tai nữ Fortuin Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  19.148.397,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Topaz Huyền Bí

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.442.425,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 32. Bông tai nữ Persici - A Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.862.662,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.569.342,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  10.311.175,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.986.144,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng