Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.011.090,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.561.999,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  17.863.780,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.147.832,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.562.664,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.715.296,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.525.787,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Wahda Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  9.995.894,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 9. Bông tai nữ Yhteys Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.245.120,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 10. Bông tai nữ Craze Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  12.760.127,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 11. Nhẫn Honorable Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.305.586,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  12.880.126,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 13. Bông tai nữ Marfikent Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.518.938,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 14. Vòng tay Awaride Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  82.677.059,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 15. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  47.936.089,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 16. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  23.107.247,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 17. Vòng tay Streamin Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  54.260.683,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  21.844.140,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 19. Vòng tay nữ Zarici Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.329.004,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 20. Bông tai nữ Kukutana Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  25.338.556,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 21. Bông tai nữ Moetsje Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.350.726,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 22. Bông tai nữ Tekot Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.218.712,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 23. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.394.254,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  20.684.617,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 25. Dây chuyền nữ Tengja Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  15.999.261,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 26. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.115.667,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 27. Bông tai nữ Amonavis Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.575.060,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 28. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.001.751,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 29. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  22.619.608,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 30. Bông tai nữ Fortuin Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  17.110.671,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.923.555,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 32. Bông tai nữ Persici - A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  12.824.936,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.531.616,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  9.575.330,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.250.299,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng