Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  69.426.178,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  18.420.476,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  20.722.257,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  22.006.309,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  17.421.141,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  18.130.384,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.940.875,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Veza Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  17.467.839,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.363.817,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.980.965,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  15.618.604,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.720.674,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Nhẫn Intermittent Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 14. Bông tai nữ Huipu Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.615.971,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 15. Bông tai nữ Marfikent Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  27.377.415,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 16. Vòng tay nữ Schijland Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  14.219.082,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 17. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.448.170,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 18. Vòng tay nữ Kartu Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.403.736,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 19. Vòng tay Mifandray Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.321.505,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 20. Vòng tay Awaride Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  90.827.964,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 21. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  64.237.899,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 22. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  31.258.152,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 23. Dây chuyền nữ Splendente Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  19.262.736,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 24. Vòng tay Streamin Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  62.411.588,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 25. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  25.919.593,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 26. Vòng tay nữ Zarici Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.744.092,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 27. Bông tai nữ Kukutana Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  33.489.461,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 28. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  16.251.996,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 29. Vòng tay nữ Mengalir Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.863.343,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 30. Dây chuyền nữ Mighter Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  14.386.627,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 31. Bông tai nữ Moetsje Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.209.203,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 32. Bông tai nữ Tekot Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.954.557,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 33. Vòng Cổ Driblet Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  115.068.981,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 34. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  21.469.707,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  28.835.522,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 36. Dây chuyền nữ Esencija Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.733.707,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 37. Dây chuyền nữ Esensi Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.576.462,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 38. Dây chuyền nữ Podstata Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  15.351.435,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 39. Dây chuyền nữ Tengja Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  17.414.349,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 40. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.851.512,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 41. Bông tai nữ Amonavis Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  29.433.537,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 42. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  29.416.839,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 43. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  28.364.863,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 44. Bông tai nữ Fortuin Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  19.969.148,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 45. Vòng Cổ Siempre Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.779 crt - AAA

  85.438.743,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 46. Vòng Cổ Folyam Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  73.898.987,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  26.132.986,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.649.027,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  25.195.349,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  48.499.014,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 51. Bông tai nữ Persici - A Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  15.683.413,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 52. Bông tai nữ Persici - B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  19.390.093,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 53. Bông tai nữ Huipu - A Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.311.175,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 54. Bông tai nữ Huipu - B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.986.144,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng