Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Persici - A Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.551.343,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 2. Vòng tay Wabisabi Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.860.143,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.288.406,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.590.187,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông tai nữ Mutaio Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.874.239,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 6. Bông tai nữ Persici Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.289.071,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.564.349,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Nhẫn Tadafuq Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.374.840,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.278.912,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.811.155,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.486.534,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.154.639,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.446.161,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 14. Bông tai nữ Marfikent Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.245.345,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 15. Vòng tay Awaride Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  85.054.406,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 16. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  52.690.784,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 17. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  25.484.594,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 18. Vòng tay Streamin Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  56.638.030,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 19. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  23.032.814,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 20. Vòng tay nữ Zarici Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.178.057,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 21. Bông tai nữ Kukutana Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  27.715.903,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 22. Bông tai nữ Moetsje Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  27.077.133,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 23. Bông tai nữ Tekot Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.784.747,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 24. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  18.582.928,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  23.061.964,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 26. Dây chuyền nữ Tengja Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.848.314,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 27. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.681.702,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 28. Bông tai nữ Amonavis Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.301.467,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 29. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  28.850.804,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 30. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  26.072.421,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 31. Bông tai nữ Fortuin Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  18.837.078,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  46.602.797,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.258.023,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  10.141.365,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.816.334,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng