Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Zircon Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.49 crt - AAA

  95.746.808,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.312 crt - AAA

  54.137.289,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.472 crt - AAA

  62.325.834,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  49.402.406,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.933 crt - AAA

  34.572.004,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.426 crt - AAA

  22.969.984,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  18.554.061,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  13.646.821,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 9. Bông tai nữ Yhteys Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  21.546.972,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 10. Bông tai nữ Craze Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.828 crt - AAA

  23.995.923,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 11. Nhẫn Honorable Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.501 crt - AAA

  23.711.207,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.704 crt - AAA

  21.398.954,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 13. Bông tai nữ Marfikent Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.558 crt - AAA

  61.820.648,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 14. Vòng tay Awaride Đá Zircon Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  3.475 crt - AAA

  177.204.913,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 15. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.203 crt - AAA

  137.058.309,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 16. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.57 crt - AAA

  34.909.078,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 17. Vòng tay Streamin Đá Zircon Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.928 crt - AAA

  74.496.436,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  31.410.133,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 19. Vòng tay nữ Zarici Đá Zircon Trắng

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.556 crt - AAA

  41.847.818,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 20. Bông tai nữ Kukutana Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.504 crt - AAA

  35.951.714,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 21. Bông tai nữ Moetsje Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.28 crt - AAA

  51.897.770,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 22. Bông tai nữ Tekot Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.532 crt - AAA

  61.567.629,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 23. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.046 crt - AAA

  36.271.524,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.492 crt - AAA

  30.363.816,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 25. Dây chuyền nữ Tengja Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.522 crt - AAA

  25.140.727,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 26. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.598 crt - AAA

  66.021.195,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 27. Bông tai nữ Amonavis Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.28 crt - AAA

  48.763.634,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 28. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Zircon Trắng

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.384 crt - AAA

  32.982.859,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 29. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.665 crt - AAA

  47.949.676,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 30. Bông tai nữ Fortuin Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.878 crt - AAA

  30.355.891,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Zircon Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.025 crt - AAA

  61.064.992,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 32. Bông tai nữ Persici - A Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.914 crt - AAA

  31.617.300,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 33. Bông tai nữ Persici - B Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.952 crt - AAA

  37.701.327,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 34. Bông tai nữ Huipu - A Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  11.952.677,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 35. Bông tai nữ Huipu - B Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.908 crt - AAA

  30.910.607,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng