Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  21.073.766,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  82.869.509,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.769.479,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  33.995.779,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 5. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  32.449.655,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 6. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  25.090.916,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  16.799.352,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Veza Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  25.307.424,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.156.252,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  20.018.677,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  21.278.954,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  20.541.410,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Nhẫn Intermittent Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  12.558.335,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 14. Bông tai nữ Huipu Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  18.229.157,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 15. Bông tai nữ Marfikent Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - AA

  40.820.747,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 16. Vòng tay nữ Schijland Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - AAA

  20.162.449,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 17. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - AAA

  33.136.822,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 18. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.281.076,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 19. Vòng tay Mifandray Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.928 crt - AAA

  68.529.013,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 20. Vòng tay Awaride Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - AA

  107.950.524,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 21. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  4.203 crt - AA

  72.756.727,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 22. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.57 crt - AA

  31.371.358,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 23. Dây chuyền nữ Splendente Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - AAA

  28.432.505,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 24. Vòng tay Streamin Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.928 crt - AA

  75.628.506,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 25. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - AA

  27.306.378,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 26. Vòng tay nữ Zarici Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.556 crt - AA

  36.187.467,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 27. Bông tai nữ Kukutana Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - AA

  32.895.124,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 28. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.395 crt - AAA

  18.487.834,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 29. Vòng tay nữ Mengalir Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  12.080.318,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 30. Dây chuyền nữ Mighter Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - AAA

  16.311.146,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 31. Bông tai nữ Moetsje Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  37.718.591,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 32. Bông tai nữ Tekot Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.532 crt - AA

  45.633.743,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 33. Vòng Cổ Driblet Đá Sapphire Xanh

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  2.33 crt - AAA

  126.333.078,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 34. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - AA

  23.677.244,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - AA

  28.212.883,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 36. Dây chuyền nữ Esencija Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  14.950.682,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 37. Dây chuyền nữ Esensi Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  15.972.658,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 38. Dây chuyền nữ Podstata Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - AAA

  16.596.712,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 39. Dây chuyền nữ Tengja Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - AA

  21.263.387,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 40. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.598 crt - AA

  67.040.058,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 41. Bông tai nữ Amonavis Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - AA

  39.593.866,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 42. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Sapphire Xanh

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - AA

  31.963.996,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 43. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - AA

  39.685.564,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 44. Bông tai nữ Fortuin Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - AA

  26.082.326,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 45. Vòng Cổ Siempre Đá Sapphire Xanh

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.779 crt - AAA

  98.033.023,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 46. Vòng Cổ Folyam Đá Sapphire Xanh

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - AAA

  84.540.446,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - AAA

  31.595.224,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.722 crt - AAA

  30.799.946,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.734 crt - AAA

  30.487.776,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Sapphire Xanh

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - AA

  53.508.424,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 51. Bông tai nữ Persici - A Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.914 crt - AA

  31.787.110,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 52. Bông tai nữ Persici - B Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.952 crt - AA

  23.380.640,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 53. Bông tai nữ Huipu - A Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  12.971.540,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 54. Bông tai nữ Huipu - B Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.908 crt - AA

  19.646.509,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng