Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  12.005.036,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Dây chuyền nữ Citrum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  17.638.215,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 3. Bông tai nữ Anguis Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 4. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.505.991,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 5. Nhẫn Chalybs Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - AAA

  19.968.866,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 6. Nhẫn Vertere Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  22.041.969,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 7. Dây chuyền nữ Tempete Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  7.805.622,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 8. Nhẫn Verbintenis Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.102 crt - AAA

  11.814.848,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Pallium Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  17.601.141,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 10. Nhẫn Milota Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  12.182.489,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 11. Nhẫn Cunnette Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  12.357.960,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 12. Bông tai nữ Interit Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.33 crt - AAA

  12.829.749,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 13. Bông tai nữ Dibana Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 15. Nhẫn Elkartu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.014 crt - AAA

  61.052.255,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 16. Nhẫn Strasta Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  9.824.102,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 17. Nhẫn Passie Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  10.625.326,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 18. Nhẫn Upoznati Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  13.700.595,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Apex Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 21. Bông tai nữ Famoe Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.198 crt - AAA

  16.993.786,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 22. Nhẫn Ferrum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - AAA

  21.199.143,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 23. Nhẫn Pyropus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  12.994.180,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 24. Dây chuyền nữ Labas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - AAA

  17.077.558,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 25. Dây chuyền nữ Pluitt Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.023 crt - AAA

  59.332.641,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 26. Nhẫn Iskrenne Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.576 crt - AAA

  22.568.381,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 27. Bông tai nữ Pirum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - AAA

  25.164.501,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 28. Vòng tay nữ Voolav Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  10.660.420,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Popularity Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.143 crt - AAA

  13.101.163,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 30. Kẹp tóc Bobanc Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Kẹp tóc GLAMIRA Bobanc

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - AAA

  28.180.336,00 ₫
  6.948.645  - 294.805.200  6.948.645 ₫ - 294.805.200 ₫
 31. Nhẫn Mysterium Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  15.984.262,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  10.586.269,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.667.820,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 34. Bông tai nữ Mutaio Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  33.411.915,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 35. Dây chuyền nữ Rosula Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.066 crt - AAA

  35.612.094,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 36. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  13.822.292,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 37. Vòng tay nữ Hopeful Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.086 crt - AAA

  7.943.167,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 38. Nhẫn Aveniren Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  11.109.285,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 39. Bông tai nữ Timia Set Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.042 crt - AAA

  7.873.829,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.084 crt - AAA

  9.296.558,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 41. Bông tai nữ Speranta Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.132 crt - AAA

  13.072.296,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 42. Bông tai nữ Hoopfol Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  12.069.564,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 43. Nhẫn Obman Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  22.665.173,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 44. Nhẫn Nowlove Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.726 crt - AAA

  29.030.237,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 45. Bông tai nữ Linstant Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 46. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  14.342.761,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 47. Vòng tay Adinfinitum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  35.277.283,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 48. Vòng tay Eccedentesiast Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.581 crt - AAA

  59.725.753,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 49. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.105 crt - AAA

  10.836.173,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 50. Bông tai nữ Expectancy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  9.474.011,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 51. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.978.501,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 52. Vòng tay nữ Knopka Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.078 crt - AAA

  12.075.225,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 53. Bông tai nữ Molitva Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.348 crt - AAA

  16.880.862,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 54. Bông tai nữ Mutantur Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  11.401.926,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 55. Bông tai nữ Nabegu Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  11.290.700,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 56. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.375 crt - AAA

  34.991.154,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 57. Bông tai nữ Orenda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.276 crt - AAA

  15.200.587,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 58. Vòng tay Petillante Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.312 crt - AAA

  34.374.459,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 59. Bông tai nữ Ponnade Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.482.911,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 60. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.534 crt - AAA

  25.792.234,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 61. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.078 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng