Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Eriline Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.809.046,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 2. Bông tai nữ Speranta Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.326.997,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 3. Bông tai nữ Afflatus Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 4. Bông tai nữ Fragaria Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 5. Bông tai nữ Hlangana Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.383.868,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 6. Bông tai nữ Saccharo Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.412.552,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 7. Bông tai nữ Vishesh Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Vishesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.572.274,00 ₫
  6.319.781  - 88.315.617  6.319.781 ₫ - 88.315.617 ₫
 8. Bông tai nữ Halawai Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.160.383,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 9. Bông tai nữ Gordost Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  16.269.826,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 10. Bông tai nữ Tuana Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  39.653.301,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 11. Bông tai nữ Paglaum Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Paglaum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  22.026.687,00 ₫
  7.686.756  - 95.603.320  7.686.756 ₫ - 95.603.320 ₫
 12. Bông tai nữ Atraente Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Atraente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  18.139.441,00 ₫
  6.431.573  - 81.664.706  6.431.573 ₫ - 81.664.706 ₫
 13. Bông tai nữ Honear Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  20.339.052,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 14. Bông tai nữ Duruovo Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  17.587.274,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 15. Bông tai nữ Nouveandepart Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Nouveandepart

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  16.995.767,00 ₫
  7.766.000  - 105.282.519  7.766.000 ₫ - 105.282.519 ₫
 16. Bông tai nữ Attraktiv Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Attraktiv

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  19.066.322,00 ₫
  6.683.741  - 86.971.279  6.683.741 ₫ - 86.971.279 ₫
 17. Bông tai nữ Denebola Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Denebola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  17.547.084,00 ₫
  6.113.178  - 80.122.255  6.113.178 ₫ - 80.122.255 ₫
 18. Bông tai nữ Ngenene Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Ngenene

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  19.134.813,00 ₫
  8.122.602  - 122.348.472  8.122.602 ₫ - 122.348.472 ₫
 19. Bông tai nữ Olileanya Huggies & Hoops

  Bông tai nữ Olileanya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  21.676.593,00 ₫
  9.132.974  - 139.060.653  9.132.974 ₫ - 139.060.653 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng