Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Chữ viết tắt

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.503.400,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Chữ viết tắt

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  26.100.439,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 3. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - C Chữ viết tắt

  Dây chuyền nữ Connectat - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  26.233.175,00 ₫
  9.612.689  - 143.390.820  9.612.689 ₫ - 143.390.820 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A Chữ viết tắt

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  18.266.232,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - H Chữ viết tắt

  Dây chuyền nữ Connectat - H

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  25.941.384,00 ₫
  10.245.234  - 144.650.254  10.245.234 ₫ - 144.650.254 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Chữ viết tắt

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  33.548.045,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Chữ viết tắt

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.722 crt - VS

  32.752.767,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Chữ viết tắt

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.734 crt - VS

  32.440.597,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 9. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N Chữ viết tắt

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - N

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.837.078,00 ₫
  6.749.967  - 103.103.281  6.749.967 ₫ - 103.103.281 ₫
 10. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z Chữ viết tắt

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - Z

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.762.927,00 ₫
  6.707.514  - 102.678.751  6.707.514 ₫ - 102.678.751 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng