Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Bông tai nữ Fortuin Giọt Nước

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  34.799.266,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 3. Bông tai nữ Craze Giọt Nước

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 4. Bông tai nữ Persici - A Giọt Nước

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  94.277.380,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 5. Dây chuyền nữ Piacevale Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  57.119.444,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 6. Vòng tay Streamin Giọt Nước

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  207.967.501,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 7. Bông tai nữ Mutaio Giọt Nước

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 8. Nhẫn Honorable Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  24.899.880,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 9. Vòng tay Wabisabi Giọt Nước

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 10. Bông tai nữ Brilhando Giọt Nước

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 11. Bông tai nữ Csillogo Giọt Nước

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 12. Bông tai nữ Persici Giọt Nước

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 13. Nhẫn Tadafuq Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  21.157.822,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 14. Bông tai nữ Marfikent Giọt Nước

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  49.537.687,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 15. Vòng tay Awaride Giọt Nước

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - VS

  129.516.460,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 16. Dây chuyền nữ Blueblood Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.203 crt - VS

  115.888.599,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 17. Dây chuyền nữ Lifetime Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.57 crt - VS

  52.937.294,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavelove Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  38.089.346,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 19. Vòng tay nữ Zarici Giọt Nước

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.556 crt - VS

  40.545.937,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 20. Bông tai nữ Kukutana Giọt Nước

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - VS

  54.461.060,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 21. Bông tai nữ Moetsje Giọt Nước

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  46.435.531,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 22. Bông tai nữ Nestlove Set Giọt Nước

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Giọt Nước

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  49.778.819,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 24. Dây chuyền nữ Tengja Giọt Nước

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  25.621.857,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 25. Bông tai nữ Amonavis Giọt Nước

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  48.310.806,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 26. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Giọt Nước

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  36.322.466,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 27. Bông tai nữ Persici - B Giọt Nước

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.952 crt - VS

  19.899.525,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng