Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Hopeful Princess

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Incomparable Princess

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 3. Bông tai nữ Ladybug Princess

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  12.067.866,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 4. Dây chuyền nữ Ianua Princess

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.151.030,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 5. Dây chuyền nữ Rosula Princess

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  64.762.899,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 6. Dây chuyền nữ Carbunculus Princess

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.227.146,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 7. Nhẫn Rocky Princess

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  27.051.945,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 8. Vòng tay nữ Beliaf Princess

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.116.077,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 9. Nhẫn Unmatched Princess

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  19.901.225,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 10. Vòng tay Botri Princess

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  101.513.008,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 11. Vòng tay nữ Arctero Princess

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  14.267.759,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 12. Vòng tay Leuchtenden Princess

  Vòng tay GLAMIRA Leuchtenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.604 crt - VS

  65.065.727,00 ₫
  15.848.981  - 127.018.263  15.848.981 ₫ - 127.018.263 ₫
 13. Bông tai nữ Pepo Princess

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.577.747,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 14. Vòng tay nữ Schijland Princess

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - VS

  20.728.484,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 15. Dây chuyền nữ Splendente Princess

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - VS

  30.158.912,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 16. Bông tai nữ Flumen Princess

  Bông tai nữ Flumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  22.916.776,00 ₫
  6.007.047  - 277.767.549  6.007.047 ₫ - 277.767.549 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng