Đang tải...
Tìm thấy 395 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Kim Cương Nâu

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 2. Bông tai nữ Kinabuhi Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 3. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  14.354.081,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 4. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  15.675.490,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 5. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Nâu

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.078 crt - VS1

  14.001.725,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 6. Dây chuyền nữ Seychas Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  18.278.969,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 7. Nhẫn Povrzete Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  17.974.159,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 8. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 9. Nhẫn Strasta Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  12.541.071,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 10. Nhẫn Renkonti Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Renkonti

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  17.603.123,00 ₫
  7.295.059  - 87.763.731  7.295.059 ₫ - 87.763.731 ₫
 11. Bông tai nữ Interit Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.33 crt - VS1

  21.008.955,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 12. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.042 crt - VS1

  8.949.295,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.084 crt - VS1

  11.475.793,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 14. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  21.191.785,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 15. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.36 crt - VS1

  42.833.851,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 16. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  1.581 crt - VS1

  96.461.428,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 17. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Nâu

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.105 crt - VS1

  13.072.012,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 18. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  11.030.607,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  14.859.833,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.378 crt - VS1

  29.252.689,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 22. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.249 crt - VS1

  22.186.024,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 23. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.078 crt - VS1

  14.112.951,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 24. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.348 crt - VS1

  29.277.029,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 25. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  15.564.264,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 26. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.375 crt - VS1

  46.425.062,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 27. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.276 crt - VS1

  25.021.296,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 28. Vòng tay Petillante Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.312 crt - VS1

  45.468.746,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 29. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.532 crt - VS1

  37.539.444,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 30. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.534 crt - VS1

  40.933.672,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 31. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.136 crt - VS1

  21.255.180,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 32. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.49 crt - VS1

  136.614.539,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 33. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.312 crt - VS1

  135.872.750,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.282 crt - VS1

  24.591.107,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 35. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.412 crt - VS1

  26.198.363,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 36. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.448 crt - VS1

  33.517.480,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 37. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.472 crt - VS1

  144.061.295,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 38. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  30.434.288,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 39. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.146 crt - VS1

  131.137.867,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 40. Bông tai nữ Persici Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.933 crt - VS1

  116.307.465,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 41. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.608 crt - VS1

  36.380.768,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 42. Nhẫn Vertere Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.273 crt - VS1

  32.004.186,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 43. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  20.709.806,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 44. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.426 crt - VS1

  63.837.715,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.286.341,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 46. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  17.298.879,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 47. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.768.320,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 48. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.156 crt - VS1

  16.992.088,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 49. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  31.107.019,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 50. Nhẫn Kafala Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.102 crt - VS1

  19.303.774,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 51. Nhẫn Konexioa Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  24.851.484,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 52. Nhẫn Lidhje Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.104 crt - VS1

  20.468.674,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 53. Nhẫn Nexum Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  25.407.613,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 54. Nhẫn Passie Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.066 crt - VS1

  12.351.733,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 55. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.093 crt - VS1

  11.209.473,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 56. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.084 crt - VS1

  16.147.281,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 57. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  23.993.376,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 58. Bông tai nữ Rilato Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.397.567,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 59. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Nâu

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  9.958.819,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 60. Nhẫn Spojeny Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  15.934.734,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 61. Bông tai nữ Spolu Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  23.157.058,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫

You’ve viewed 60 of 395 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng