Đang tải...
Tìm thấy 395 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Levenslag Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.066 crt - VS1

  11.714.095,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 2. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  18.259.723,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 3. Nhẫn Povrzete Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  21.059.050,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 4. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.09 crt - VS1

  16.674.825,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 5. Dây chuyền nữ Evidemment Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  18.114.535,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 6. Bông tai nữ Pravda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 7. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  27.071.474,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 8. Nhẫn Kafala Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.102 crt - VS1

  21.935.837,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 9. Nhẫn Vertere Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.273 crt - VS1

  33.390.971,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 10. Nhẫn Spojeny Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 11. Nhẫn Imfihlelo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.12 crt - VS1

  20.092.261,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 12. Nhẫn Meapohi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - VS1

  25.686.952,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 13. Nhẫn Sumpay Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  24.017.714,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 14. Bông tai nữ Interit Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.33 crt - VS1

  26.584.400,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 15. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.042 crt - VS1

  10.053.064,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.084 crt - VS1

  13.655.028,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 17. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  26.116.290,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 18. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.36 crt - VS1

  45.465.914,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  1.581 crt - VS1

  121.451.876,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 21. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.105 crt - VS1

  14.798.419,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 22. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.587.203,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  17.944.724,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.378 crt - VS1

  30.299.854,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 25. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.249 crt - VS1

  23.912.431,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 26. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  16.122.375,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 27. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.348 crt - VS1

  38.192.081,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 28. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  18.760.381,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 29. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  18.649.155,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 30. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.375 crt - VS1

  53.245.785,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 31. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.276 crt - VS1

  32.096.734,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 32. Vòng tay Petillante Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.312 crt - VS1

  53.478.142,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 33. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.532 crt - VS1

  44.614.882,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 34. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.534 crt - VS1

  50.358.155,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 35. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Xanh Dương

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  16.011.149,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 36. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.136 crt - VS1

  23.491.018,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 37. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.49 crt - VS1

  130.218.343,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 38. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.312 crt - VS1

  123.080.358,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.282 crt - VS1

  26.034.496,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 40. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.412 crt - VS1

  29.679.478,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 41. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.448 crt - VS1

  37.592.932,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 42. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.472 crt - VS1

  131.268.903,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 43. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  31.679.565,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 44. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.146 crt - VS1

  118.345.475,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 45. Bông tai nữ Persici Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.933 crt - VS1

  103.515.073,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 46. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.608 crt - VS1

  41.644.894,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 47. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  25.634.311,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 48. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  20.076.696,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 49. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.426 crt - VS1

  57.441.519,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  18.682.551,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 51. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.192 crt - VS1

  22.223.384,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 52. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.132 crt - VS1

  19.164.530,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 53. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.156 crt - VS1

  21.010.937,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 54. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  36.654.163,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 55. Nhẫn Konexioa Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  27.625.056,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 56. Nhẫn Lidhje Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.104 crt - VS1

  22.506.400,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 57. Nhẫn Nexum Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.108 crt - VS1

  28.181.185,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 58. Nhẫn Passie Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.066 crt - VS1

  14.049.838,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 59. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.093 crt - VS1

  12.935.880,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 60. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.084 crt - VS1

  18.326.516,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 61. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.24 crt - VS1

  28.691.467,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫

You’ve viewed 60 of 395 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng