Đang tải...
Tìm thấy 395 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vertere Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.273 crt - VS1

  33.475.877,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 2. Nhẫn Spojeny Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 3. Bông tai nữ Expectance Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.196 crt - VS1

  17.293.218,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 4. Nhẫn Hoppas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Hoppas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.156 crt - VS1

  24.903.843,00 ₫
  7.621.095  - 98.518.396  7.621.095 ₫ - 98.518.396 ₫
 5. Nhẫn Sumpay Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  24.017.714,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Uferlos Kim Cương Xanh Lá Cây

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  15.008.984,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 7. Bông tai nữ Paglaum Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Paglaum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  22.026.687,00 ₫
  7.686.756  - 95.603.320  7.686.756 ₫ - 95.603.320 ₫
 8. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  27.071.474,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 9. Vòng tay nữ Euphoria Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  16.257.656,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 10. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  18.259.723,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  17.944.724,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 12. Bông tai nữ Interit Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.33 crt - VS1

  26.584.400,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 13. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.042 crt - VS1

  10.053.064,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.084 crt - VS1

  13.655.028,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 15. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.192 crt - VS1

  26.116.290,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 16. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.36 crt - VS1

  45.465.914,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 17. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.581 crt - VS1

  121.451.876,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 18. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.105 crt - VS1

  15.053.134,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  12.587.203,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.378 crt - VS1

  30.979.096,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 22. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.249 crt - VS1

  24.167.146,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 23. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.078 crt - VS1

  16.122.375,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 24. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.348 crt - VS1

  38.192.081,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 25. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  18.760.381,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 26. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  18.649.155,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 27. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.375 crt - VS1

  53.245.785,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 28. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.276 crt - VS1

  32.096.734,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 29. Vòng tay Petillante Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.312 crt - VS1

  53.478.142,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 30. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.532 crt - VS1

  44.614.882,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 31. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Xanh Lá Cây

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.534 crt - VS1

  50.358.155,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 32. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.078 crt - VS1

  16.011.149,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 33. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Xanh Lá Cây

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.136 crt - VS1

  23.547.622,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 34. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.49 crt - VS1

  130.218.343,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 35. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.312 crt - VS1

  123.080.358,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.282 crt - VS1

  26.232.608,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 37. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.412 crt - VS1

  29.679.478,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 38. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.448 crt - VS1

  37.932.553,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 39. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.472 crt - VS1

  131.268.903,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 40. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  31.679.565,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 41. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.146 crt - VS1

  118.345.475,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 42. Bông tai nữ Persici Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.933 crt - VS1

  103.515.073,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 43. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.608 crt - VS1

  41.644.894,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 44. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.192 crt - VS1

  25.634.311,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 45. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.18 crt - VS1

  20.076.696,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 46. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.426 crt - VS1

  57.441.519,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.132 crt - VS1

  18.682.551,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 48. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.192 crt - VS1

  22.223.384,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 49. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.132 crt - VS1

  19.164.530,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 50. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.156 crt - VS1

  21.010.937,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 51. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  36.654.163,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 52. Nhẫn Kafala Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.102 crt - VS1

  21.935.837,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 53. Nhẫn Konexioa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  27.625.056,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 54. Nhẫn Lidhje Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.104 crt - VS1

  22.534.702,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 55. Nhẫn Nexum Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  28.181.185,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 56. Nhẫn Passie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.066 crt - VS1

  14.049.838,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 57. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.093 crt - VS1

  13.049.087,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 58. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.084 crt - VS1

  18.326.516,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 59. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.24 crt - VS1

  28.748.070,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 60. Bông tai nữ Rilato Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.132 crt - VS1

  18.793.777,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 61. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  10.553.156,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫

You’ve viewed 60 of 395 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng