Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dignified Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  11.226.455,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 2. Nhẫn Pyropus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 3. Bông tai nữ Nihil Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  14.540.024,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 4. Bông tai nữ Thankful Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.555.391,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 5. Nhẫn Passie Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  10.257.403,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 6. Bông tai nữ Linstant Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.463.354,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 7. Vòng tay nữ Ewig Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 8. Vòng đeo ngón tay Incomparable Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  19.976.224,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 9. Bông tai nữ Ladybug Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  12.067.866,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 10. Nhẫn Povrzete Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.210.026,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 11. Nhẫn Bezumiye Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 12. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 13. Nhẫn Vezu Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 14. Vòng tay nữ Milele Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 15. Nhẫn Weligeed Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  33.238.142,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 16. Vòng tay nữ Euphoria Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  12.833.144,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 17. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 18. Nhẫn Ferrum Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Relationship - A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Relationship - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.866.909,00 ₫
  6.724.496  - 82.075.079  6.724.496 ₫ - 82.075.079 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 22. Nhẫn Strasta Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 23. Nhẫn Singlenesslove Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 24. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  11.523.906,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 25. Bông tai nữ Suerte Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 26. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.499.269,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 27. Nhẫn Belatri Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 28. Bông tai nữ Interit Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 29. Bông tai nữ Timia Set Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  7.647.415,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 30. Dây chuyền nữ Apricitas Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 31. Vòng tay Adinfinitum Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 32. Vòng tay Eccedentesiast Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Elpiso Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 34. Bông tai nữ Expectancy Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  9.162.691,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 37. Bông tai nữ Grafetul Set Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  16.780.389,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 38. Vòng tay nữ Knopka Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.650.698,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 39. Bông tai nữ Molitva Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 40. Bông tai nữ Mutantur Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.911.357,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 41. Bông tai nữ Nabegu Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.800.131,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 42. Dây chuyền nữ Nekogda Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  37.113.786,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 43. Bông tai nữ Orenda Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 44. Vòng tay Petillante Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 45. Bông tai nữ Ponnade Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 46. Dây chuyền nữ Soifdevivre Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Soyuz Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 48. Dây chuyền nữ Strannik Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 49. Vòng tay Wabisabi Kim Cương Nhân Tạo

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 50. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 52. Bông tai nữ Blenken Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 53. Dây chuyền nữ Brillent Kim Cương Nhân Tạo

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 54. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.302.189,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 55. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  18.404.344,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 56. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 57. Bông tai nữ Geminos Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 58. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.009.818,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 59. Nhẫn Iunctura Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 60. Nhẫn Lacus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 61. Bông tai nữ Ljus Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng