Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Apricitas Lariat

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 2. Dây chuyền nữ Probus Lariat

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  21.999.516,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 3. Dây chuyền nữ Ianua Lariat

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.151.030,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 4. Dây chuyền nữ Lariya Lariat

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  42.826.493,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 5. Dây chuyền nữ Esensi Lariat

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.821.696,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 6. Dây chuyền nữ Wavysea Lariat

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  23.364.510,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 7. Dây chuyền nữ Jaihate Lariat

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  13.854.554,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 8. Dây chuyền nữ Nuitetjour Lariat

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.318.322,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 9. Dây chuyền nữ Aito Lariat

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.175.667,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 10. Dây chuyền nữ Zute Lariat

  Dây chuyền nữ Zute

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  16.380.204,00 ₫
  7.478.454  - 102.919.321  7.478.454 ₫ - 102.919.321 ₫
 11. Dây chuyền nữ Tengja Lariat

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  25.621.857,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Spell A Lariat

  Dây chuyền nữ Spell A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  30.273.816,00 ₫
  11.197.305  - 169.018.061  11.197.305 ₫ - 169.018.061 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng