Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Strannik Layering

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 2. Dây chuyền nữ Brillent Layering

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 3. Dây chuyền nữ Bellator Layering

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 4. Dây chuyền nữ Foralltid Layering

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  18.525.476,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 5. Dây chuyền nữ Pristven Layering

  Dây chuyền nữ Pristven

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  16.639.448,00 ₫
  7.983.924  - 35.526.622  7.983.924 ₫ - 35.526.622 ₫
 6. Dây chuyền nữ Wavelove Layering

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  38.089.346,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng