Đang tải...
Tìm thấy 233 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Fortuin Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - AA

  29.648.347,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 2. Bông tai nữ Craze Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  24.844.975,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 3. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 4. Bông tai nữ Fragaria Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  28.380.147,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 5. Nhẫn Roseus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.354 crt - AAA

  33.781.819,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 6. Vòng tay Adinfinitum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  35.447.094,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 7. Nhẫn Imfihlelo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.12 crt - AAA

  17.884.725,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 8. Nhẫn Chalybs Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - AAA

  20.789.617,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 9. Vòng tay nữ Deamor Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Deamor

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.166 crt - AAA

  55.468.320,00 ₫
  14.565.213  - 273.152.665  14.565.213 ₫ - 273.152.665 ₫
 10. Nhẫn Strasta Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  9.993.913,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 11. Dây chuyền nữ Bellator Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.955.393,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 12. Nhẫn Feiloai Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - AAA

  31.285.037,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 13. Vòng Cổ Folyam Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - AAA

  95.974.354,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 14. Bông tai nữ Huipu - A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  13.933.799,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 15. Bông tai nữ Huipu - B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.908 crt - AA

  20.608.768,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Vernale Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Mặt dây chuyền nữ Vernale

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - AAA

  25.448.650,00 ₫
  7.111.663  - 126.041.848  7.111.663 ₫ - 126.041.848 ₫
 17. Bông tai nữ Huipu Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - AA

  19.191.416,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 18. Dây chuyền nữ Lariya Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.489 crt - AAA

  21.486.972,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Rocky Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.283 crt - AAA

  23.768.941,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 21. Nhẫn Bondoflove Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  22.856.777,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 22. Dây chuyền nữ Citrum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  18.798.587,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 23. Nhẫn Pyropus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  13.673.422,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.950.837,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 25. Vòng tay Wabisabi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  84.652.520,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 26. Bông tai nữ Brilhando Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  33.335.500,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 27. Dây chuyền nữ Brillent Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  25.134.783,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 28. Bông tai nữ Csillogo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  37.561.800,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 29. Bông tai nữ Geminos Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  35.289.171,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 30. Nhẫn Iunctura Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  29.868.251,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 31. Nhẫn Lacus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.396 crt - AAA

  36.805.013,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  16.644.824,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 33. Bông tai nữ Mutaio Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  36.015.676,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 34. Bông tai nữ Persici Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  28.656.937,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 35. Nhẫn Shinnig Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.973.761,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 36. Nhẫn Unmatched Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - AAA

  22.363.477,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 37. Nhẫn Ventus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - AAA

  22.342.532,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 38. Nhẫn Tadafuq Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - AA

  18.582.363,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 39. Bông tai nữ Veza Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - AAA

  23.665.922,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 40. Bông tai nữ Wahda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  14.637.382,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 41. Bông tai nữ Yhteys Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - AA

  20.980.936,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 42. Nhẫn Adventure Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  29.365.330,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 43. Bông tai nữ Afflatus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  19.316.794,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 44. Vòng tay Botri Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - AAA

  121.550.649,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - AAA

  23.626.018,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 46. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAA

  21.805.084,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 47. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - AAA

  23.236.585,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 48. Nhẫn Changing Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  19.595.282,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 49. Bông tai nữ Elation Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - AAA

  14.448.891,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  26.725.908,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 51. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  33.217.766,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 52. Bông tai nữ Honear Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  20.423.958,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 53. Nhẫn Honorable Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  22.324.421,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 54. Dây chuyền nữ Ianua Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AAA

  20.641.598,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 55. Nhẫn Intermittent Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  13.350.784,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 56. Bông tai nữ Ladybug Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - AAA

  12.152.771,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 57. Vòng tay nữ Lilium Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - AAA

  21.123.010,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 58. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.302 crt - AAA

  18.701.797,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 59. Bông tai nữ Mirth Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - AAA

  62.071.968,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 60. Bông tai nữ Notatum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - AAA

  21.912.064,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 61. Bông tai nữ Oriri Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - AAA

  29.660.234,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫

You’ve viewed 60 of 233 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng