Đang tải...
Tìm thấy 543 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Palladium 950
  30.565.890,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  39.169.617,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  36.056.425,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  76.075.103,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 5. Bông tai nữ Interit Palladium trắng

  Bông tai nữ Interit

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  62.348.755,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 6. Bông tai nữ Timia Set Palladium trắng

  Bông tai nữ Timia Set

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  41.957.342,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Palladium trắng

  Bông tai nữ Timia A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  45.282.800,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Palladium 950
  36.933.780,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 9. Dây chuyền nữ Apricitas Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  74.348.701,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 10. Dây Chuyền Attends Palladium trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Palladium 950
  172.145.407,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 11. Bông Tai Commeunreve Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Palladium 950
  66.226.095,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Elpiso Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  54.084.644,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 13. Bông tai nữ Expectancy Palladium trắng

  Bông tai nữ Expectancy

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  48.778.068,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Palladium trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  55.768.596,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Palladium trắng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  102.848.566,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 16. Bông tai nữ Grafetul Set Palladium trắng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  80.023.199,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 17. Vòng tay nữ Knopka Palladium trắng

  Vòng tay nữ Knopka

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  63.367.621,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 18. Bông tai nữ Molitva Palladium trắng

  Bông tai nữ Molitva

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  82.443.001,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Mutantur Palladium trắng

  Bông tai nữ Mutantur

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  62.900.641,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 21. Bông tai nữ Nabegu Palladium trắng

  Bông tai nữ Nabegu

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  60.197.826,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 22. Bông Tai Omnia Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Palladium 950
  75.777.937,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 23. Bông tai nữ Orenda Palladium trắng

  Bông tai nữ Orenda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  75.721.338,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 24. Dây Chuyền Parfois Palladium trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Palladium 950
  96.155.197,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 25. Bông tai nữ Ponnade Palladium trắng

  Bông tai nữ Ponnade

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  100.697.634,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Soyuz Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  61.117.634,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 27. Bông tai nữ Brilhando Palladium trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  92.093.899,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Acus Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  52.740.308,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 29. Bông tai nữ Blenken Palladium trắng

  Bông tai nữ Blenken

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  45.268.650,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 30. Bông tai nữ Cjace Palladium trắng

  Bông tai nữ Cjace

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  55.245.015,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 31. Bông tai nữ Claritas Palladium trắng

  Bông tai nữ Claritas

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  63.777.991,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 32. Bông tai nữ Csillogo Palladium trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  103.853.274,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 33. Bông tai nữ Geminos Palladium trắng

  Bông tai nữ Geminos

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  79.202.452,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 34. Bông tai nữ Ignis Palladium trắng

  Bông tai nữ Ignis

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  67.938.352,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 35. Nhẫn Iunctura Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  89.334.475,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 36. Nhẫn Lacus Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  94.032.570,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 37. Bông tai nữ Ljus Palladium trắng

  Bông tai nữ Ljus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  85.089.217,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Loistaa Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  61.556.306,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 39. Bông tai nữ Mutaio Palladium trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  107.037.226,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 40. Bông tai nữ Persici Palladium trắng

  Bông tai nữ Persici

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  87.240.147,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 41. Nhẫn Rocky Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  90.820.316,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 42. Nhẫn Shinnig Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  94.881.621,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 43. Bông tai nữ Skinner Palladium trắng

  Bông tai nữ Skinner

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  67.103.452,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 44. Nhẫn Uniquella Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  64.796.858,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 45. Nhẫn Unmatched Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  86.122.229,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 46. Nhẫn Ventus Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  73.782.661,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 47. Nhẫn Vertere Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  95.688.220,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 48. Bông tai nữ Adzinstva Palladium trắng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  71.589.278,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 49. Bông tai nữ Batasuna Palladium trắng

  Bông tai nữ Batasuna

  Palladium 950 & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  50.150.705,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 50. Nhẫn Bondoflove Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  100.938.196,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 51. Bông Tai Eenheid Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Palladium 950
  59.433.675,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  55.273.317,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 53. Bông tai nữ Enhed Palladium trắng

  Bông tai nữ Enhed

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  52.061.071,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 54. Bông tai nữ Forhard Palladium trắng

  Bông tai nữ Forhard

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  58.032.740,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 55. Bông tai nữ Forhold Palladium trắng

  Bông tai nữ Forhold

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  59.221.413,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 56. Bông tai nữ Jednota Palladium trắng

  Bông tai nữ Jednota

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  81.339.229,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 57. Nhẫn Kafala Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  85.655.247,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 58. Nhẫn Konexioa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  115.881.521,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 59. Vòng Tay Koup Palladium trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Palladium 950
  166.626.562,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 60. Nhẫn Lidhje Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  95.475.955,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 61. Bông Tai Munosabat Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Palladium 950
  70.259.100,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫

You’ve viewed 60 of 543 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng