Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Idilliya Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  21.803.385,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Trigon Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  18.954.531,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 3. Bông tai nữ Micorozon Ngọc Trai

  Bông tai nữ Micorozon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.624 crt - VS

  34.656.909,00 ₫
  12.570.223  - 229.116.833  12.570.223 ₫ - 229.116.833 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Khakoa Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Khakoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  17.036.804,00 ₫
  6.091.952  - 92.108.052  6.091.952 ₫ - 92.108.052 ₫
 5. Bông tai nữ Ontmoet Ngọc Trai

  Bông tai nữ Ontmoet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.204 crt - VS

  20.161.883,00 ₫
  8.627.788  - 127.513.538  8.627.788 ₫ - 127.513.538 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Upoznaj Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.72 crt - VS

  28.478.354,00 ₫
  8.232.413  - 162.961.490  8.232.413 ₫ - 162.961.490 ₫
 7. Bông tai nữ Brillante Ngọc Trai

  Bông tai nữ Brillante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.788 crt - VS

  30.309.477,00 ₫
  9.390.521  - 135.735.199  9.390.521 ₫ - 135.735.199 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Brightns Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.753 crt - VS

  29.595.141,00 ₫
  7.539.586  - 112.442.859  7.539.586 ₫ - 112.442.859 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Miaistoria Ngọc Trai

  Mặt dây chuyền nữ Miaistoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.303 crt - VS

  21.193.482,00 ₫
  7.417.322  - 112.584.363  7.417.322 ₫ - 112.584.363 ₫
 10. Bông tai nữ Serenum Ngọc Trai

  Bông tai nữ Serenum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.636 crt - VS

  29.082.312,00 ₫
  8.281.092  - 136.131.424  8.281.092 ₫ - 136.131.424 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng