Đang tải...
Tìm thấy 533 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Umaagos Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.178 crt - AAA

  8.604.580,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  10.872.966,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Nhẫn Intersection Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.27 crt - AAA

  13.264.462,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 4. Nhẫn Sumpay Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  14.734.740,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 5. Nhẫn Kafala Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.102 crt - AAA

  15.369.831,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 6. Vòng đeo ngón tay Parvus Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.386 crt - AAA

  16.610.579,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 7. Bông tai nữ Interit Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.33 crt - AAA

  12.065.601,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 8. Bông tai nữ Timia Set Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.042 crt - AAA

  7.307.794,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.084 crt - AAA

  8.249.393,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 10. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  13.748.424,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 11. Vòng tay Adinfinitum Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  32.815.030,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 12. Vòng tay Eccedentesiast Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1.581 crt - AAA

  58.735.192,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 13. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.105 crt - AAA

  9.817.310,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 14. Bông tai nữ Expectancy Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  8.709.863,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  10.218.346,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.378 crt - AAA

  18.696.135,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 17. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.249 crt - AAA

  14.572.853,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 18. Vòng tay nữ Knopka Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.078 crt - AAA

  11.084.663,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Molitva Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.348 crt - AAA

  15.805.395,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 21. Bông tai nữ Mutantur Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  11.034.003,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 22. Bông tai nữ Nabegu Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  10.922.777,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 23. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.375 crt - AAA

  34.227.007,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 24. Bông tai nữ Orenda Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.276 crt - AAA

  14.323.233,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 25. Vòng tay Petillante Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.312 crt - AAA

  33.383.897,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 26. Bông tai nữ Ponnade Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  19.115.002,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 27. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.534 crt - AAA

  23.329.982,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 28. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Rhodolite

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.078 crt - AAA

  10.973.437,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 29. Dây chuyền nữ Strannik Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  17.066.521,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 30. Vòng tay Wabisabi Đá Rhodolite

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  68.520.522,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 31. Bông tai nữ Brilhando Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  16.609.164,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Acus Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.282 crt - AAA

  10.808.153,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 33. Bông tai nữ Blenken Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.206 crt - AAA

  9.398.161,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 34. Dây chuyền nữ Brillent Đá Rhodolite

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.639 crt - AAA

  18.370.665,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 35. Bông tai nữ Cjace Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  11.170.133,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 36. Bông tai nữ Claritas Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.448 crt - AAA

  13.451.537,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 37. Bông tai nữ Csillogo Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.910.945,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 38. Bông tai nữ Geminos Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.492 crt - AAA

  22.525.080,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 39. Bông tai nữ Ignis Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  13.792.857,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 40. Nhẫn Iunctura Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.324 crt - AAA

  21.377.726,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 41. Nhẫn Lacus Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.396 crt - AAA

  24.974.880,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 42. Bông tai nữ Ljus Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.715 crt - AAA

  18.858.306,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.481 crt - AAA

  11.833.526,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 44. Bông tai nữ Mutaio Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.194.997,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 45. Bông tai nữ Persici Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  15.609.829,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 46. Nhẫn Rocky Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.283 crt - AAA

  15.702.941,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 47. Nhẫn Shinnig Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  17.502.085,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 48. Bông tai nữ Skinner Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.608 crt - AAA

  13.937.479,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 49. Nhẫn Uniquella Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.206 crt - AAA

  12.809.088,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 50. Nhẫn Unmatched Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.359 crt - AAA

  17.014.446,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 51. Nhẫn Ventus Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  16.738.785,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 52. Nhẫn Vertere Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.273 crt - AAA

  18.306.138,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 53. Bông tai nữ Adzinstva Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  13.266.445,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 54. Bông tai nữ Batasuna Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.18 crt - AAA

  8.472.978,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 55. Nhẫn Bondoflove Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.224.728,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.163.723,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 57. Bông tai nữ Enhed Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  9.855.518,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 58. Bông tai nữ Forhard Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.132 crt - AAA

  10.645.702,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 59. Bông tai nữ Forhold Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.156 crt - AAA

  10.963.815,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 60. Bông tai nữ Jednota Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  15.512.753,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 61. Nhẫn Konexioa Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.108 crt - AAA

  20.662.825,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫

You’ve viewed 60 of 533 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng