Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  13.112.766,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Vòng tay nữ Milele Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.259.384,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.756.079,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Vòng tay nữ Euphoria Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.663.334,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 5. Vòng tay nữ Voolav Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.830.230,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 6. Vòng tay nữ Demanding Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.303 crt - AAA

  19.459.434,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AA

  20.309.619,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Nhẫn Iskrenne Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  21.860.838,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 9. Vòng tay nữ Ewig Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.993.828,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 10. Dây chuyền nữ Citrum Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.202 crt - AAA

  12.657.106,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 11. Bông tai nữ Suerte Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.613.537,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  21.659.894,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 13. Vòng tay nữ Epuise Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Epuise

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  39.699.999,00 ₫
  15.119.928  - 138.934.434  15.119.928 ₫ - 138.934.434 ₫
 14. Vòng tay nữ Relazieone Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  23.477.433,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 15. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  11.269.190,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 16. Vòng tay nữ Hopeful Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  7.801.659,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 17. Nhẫn Pyropus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  9.909.290,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 18. Nhẫn Ventus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  15.210.491,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Kafala Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  15.822.659,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 21. Dây chuyền nữ Probus Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.569 crt - AAA

  17.895.761,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 22. Nhẫn Betelges Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  18.012.648,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 23. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.625.778,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 24. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.460.510,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 25. Nhẫn Iunctura Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  18.858.870,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 26. Nhẫn Lacus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  20.531.505,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 27. Bông tai nữ Pirum Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  17.579.632,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 28. Nhẫn Kholbo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  18.395.854,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 29. Vòng tay nữ Mengalir Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  11.599.188,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 30. Nhẫn Mysterium Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  13.889.932,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 31. Nhẫn Doveriye Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - AAA

  24.758.654,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Idilliya Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - AAA

  20.982.635,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Zenizeni Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Zenizeni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  10.296.458,00 ₫
  3.247.908  - 49.259.195  3.247.908 ₫ - 49.259.195 ₫
 34. Nhẫn Igavesti Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  30.896.739,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 35. Dây chuyền nữ Verbonnet Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.136 crt - AAA

  45.057.520,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 36. Nhẫn Ferrum Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  17.180.294,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 37. Phụ kiện Apple Watch® Subitem Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 38. Bông tai nữ Afflatus Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  16.967.748,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 39. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  25.735.631,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 40. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  9.293.728,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 41. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  16.871.238,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 42. Nhẫn Diverse Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  14.839.457,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Drumstick Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.281 crt - AAA

  12.822.108,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 44. Bông tai nữ Saccharo Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  15.837.093,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 45. Bông tai nữ Vittela Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  13.325.878,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 46. Bông tai nữ Roaring Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  12.935.031,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 47. Nhẫn Spojiti Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  17.395.954,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 48. Dây chuyền nữ Decus Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.083 crt - AAA

  31.505.791,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.376 crt - AAA

  49.120.802,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.004.641  - 408.606.551  16.004.641 ₫ - 408.606.551 ₫
 50. Vòng Cổ Folyam Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.72 crt - AAA

  77.181.990,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.378 crt - AAA

  20.931.974,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 52. Nhẫn Upoznati Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.219.465,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 53. Nhẫn Passie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  10.087.592,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 54. Dây chuyền nữ Tempete Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.324.492,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 55. Nhẫn Povrzete Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 56. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.249 crt - AAA

  15.959.639,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  8.617.316,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.105 crt - AAA

  10.213.535,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 59. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.965.796,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 60. Dây chuyền nữ Wavysea Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AAA

  16.006.054,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 61. Dây chuyền nữ Ukubamba Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Ukubamba

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.056 crt - AAA

  31.674.188,00 ₫
  10.992.400  - 178.046.321  10.992.400 ₫ - 178.046.321 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng