Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.09 crt - AAA

  11.580.509,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Dây chuyền nữ Jaihate Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  12.043.242,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  11.152.304,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 4. Nhẫn Shprese Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.084 crt - AAA

  14.906.531,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.498.009,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 6. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.553.975,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 7. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.33 crt - AAA

  12.999.559,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 8. Bông tai nữ Timia Set Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.042 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.084 crt - AAA

  8.900.333,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 10. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  14.342.761,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 11. Vòng tay Adinfinitum Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  34.965.964,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 12. Vòng tay Eccedentesiast Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.581 crt - AAA

  58.140.855,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 13. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.105 crt - AAA

  10.411.647,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 14. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  9.190.993,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 15. Vòng tay nữ Knopka Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.078 crt - AAA

  11.707.302,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 16. Bông tai nữ Molitva Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 17. Bông tai nữ Mutantur Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  11.967.961,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 18. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  11.856.735,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.375 crt - AAA

  34.651.533,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 21. Bông tai nữ Orenda Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.276 crt - AAA

  15.200.587,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 22. Vòng tay Petillante Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 23. Bông tai nữ Ponnade Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.482.911,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 24. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.534 crt - AAA

  25.282.802,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 25. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.078 crt - AAA

  11.596.076,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 26. Dây chuyền nữ Strannik Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.136 crt - AAA

  18.085.384,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 27. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  82.529.888,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 28. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.090.237,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.232.666,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 30. Bông tai nữ Blenken Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.206 crt - AAA

  10.586.835,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 31. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Vàng

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  24.568.748,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 32. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  14.339.929,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 33. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  18.149.628,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 34. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  33.316.537,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 35. Bông tai nữ Geminos Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  26.402.420,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 36. Bông tai nữ Ignis Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - AAA

  18.038.120,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 37. Nhẫn Iunctura Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  23.953.185,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 38. Nhẫn Lacus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.396 crt - AAA

  27.918.262,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 39. Bông tai nữ Ljus Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - AAA

  24.348.846,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  15.597.660,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 41. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  31.770.413,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 42. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  24.411.674,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 43. Nhẫn Rocky Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.283 crt - AAA

  22.608.569,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 44. Nhẫn Shinnig Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.407.726,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 45. Bông tai nữ Skinner Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  18.550.664,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 46. Nhẫn Uniquella Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.206 crt - AAA

  13.997.762,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 47. Nhẫn Unmatched Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - AAA

  20.721.976,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 48. Nhẫn Ventus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - AAA

  18.380.287,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 49. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  21.702.348,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 50. Bông tai nữ Adzinstva Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  13.860.782,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 51. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.18 crt - AAA

  9.039.013,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 52. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  20.734.145,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.210.888,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 54. Bông tai nữ Enhed Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  10.449.855,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 55. Bông tai nữ Forhard Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.132 crt - AAA

  11.692.867,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 56. Bông tai nữ Forhold Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.156 crt - AAA

  12.209.092,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 57. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire Vàng

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  18.795.756,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 58. Nhẫn Kafala Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.102 crt - AAA

  16.162.280,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 59. Nhẫn Konexioa Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  21.511.877,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 60. Nhẫn Lidhje Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.104 crt - AAA

  17.496.990,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 61. Nhẫn Nexum Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.108 crt - AAA

  22.068.006,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng