Đang tải...
Tìm thấy 556 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Voolav Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 2. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  11.580.509,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 3. Dây chuyền nữ Differentway Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AAA

  14.438.420,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 4. Vòng đeo ngón tay Zaedno Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 5. Nhẫn Upoznati Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  13.417.577,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 6. Bông tai nữ Nihil Đá Sapphire

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.257.006,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - AA

  20.734.145,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Bông tai nữ Erikoista Đá Sapphire

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 9. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  24.795.162,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 10. Nhẫn Nowlove Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.726 crt - AAA

  28.860.427,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 11. Vòng tay nữ Levenslag Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.978.263,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 12. Vòng tay nữ Hopeful Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.086 crt - AAA

  7.660.150,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 13. Dây chuyền nữ Rosula Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.066 crt - AAA

  36.121.525,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 14. Vòng tay nữ Kartu Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  31.281.076,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 15. Dây chuyền nữ Bellator Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.152.304,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 17. Bông tai nữ Interit Đá Sapphire

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.33 crt - AAA

  12.999.559,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 18. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  14.342.761,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  13.986.442,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 21. Vòng tay Streamin Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.928 crt - AA

  74.666.246,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 22. Vòng tay nữ Ewig Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  8.248.544,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 23. Nhẫn Apanza Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  16.925.295,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 24. Dây chuyền nữ Shag Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Shag

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - AAA

  52.241.354,00 ₫
  17.321.804  - 288.041.080  17.321.804 ₫ - 288.041.080 ₫
 25. Nhẫn Povrzete Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.266.630,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 26. Dây chuyền nữ Metonia Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 27. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.322.114,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 28. Bông tai nữ Expectance Đá Sapphire

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  10.727.211,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 29. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Sapphire

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 30. Nhẫn Kafala Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.102 crt - AAA

  16.162.280,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 31. Bông tai nữ Mutantur Đá Sapphire

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.967.961,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 32. Nhẫn Aveniren Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  10.769.664,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 33. Nhẫn Diamentes Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Diamentes

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.172 crt - AAA

  15.135.775,00 ₫
  5.943.367  - 67.641.183  5.943.367 ₫ - 67.641.183 ₫
 34. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Đá Sapphire

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  14.863.513,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 35. Nhẫn Passie Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  10.314.006,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 36. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.102 crt - AAA

  11.305.417,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 37. Nhẫn Povezati Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.324 crt - AAA

  20.334.525,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 38. Bông tai nữ Timia Set Đá Sapphire

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.042 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Sapphire

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.084 crt - AAA

  8.900.333,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 40. Vòng tay Adinfinitum Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - AAA

  34.965.964,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 41. Vòng tay Eccedentesiast Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.581 crt - AAA

  58.140.855,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 42. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  10.411.647,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 43. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  9.190.993,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  21.498.009,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 45. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Sapphire

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - AAA

  16.553.975,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 46. Vòng tay nữ Knopka Đá Sapphire

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.078 crt - AAA

  11.707.302,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 47. Bông tai nữ Molitva Đá Sapphire

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.348 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 48. Bông tai nữ Nabegu Đá Sapphire

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.856.735,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 49. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.375 crt - AAA

  34.651.533,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 50. Bông tai nữ Orenda Đá Sapphire

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.276 crt - AAA

  15.200.587,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 51. Vòng tay Petillante Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.312 crt - AAA

  32.874.466,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 52. Bông tai nữ Ponnade Đá Sapphire

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - AAA

  22.482.911,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 53. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.534 crt - AAA

  25.282.802,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 54. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.078 crt - AAA

  11.596.076,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 55. Dây chuyền nữ Strannik Đá Sapphire

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.136 crt - AAA

  18.085.384,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 56. Vòng tay Wabisabi Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - AA

  82.529.888,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 57. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.090.237,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.232.666,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 59. Bông tai nữ Blenken Đá Sapphire

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.206 crt - AAA

  11.181.172,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 60. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  14.339.929,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 61. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  18.149.628,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫

You’ve viewed 60 of 556 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng