Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Verbonnet Bến

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 2. Dây chuyền nữ Soifdevivre Bến

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 3. Dây chuyền nữ Nekogda Bến

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  37.113.786,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 4. Dây chuyền nữ Aenean Bến

  Dây chuyền nữ Aenean

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.571 crt - VS

  32.922.295,00 ₫
  9.967.876  - 63.224.980  9.967.876 ₫ - 63.224.980 ₫
 5. Dây chuyền nữ Manga Bến

  Dây chuyền nữ Manga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.442 crt - VS

  96.480.672,00 ₫
  17.433.879  - 215.404.636  17.433.879 ₫ - 215.404.636 ₫
 6. Dây chuyền nữ Hamkke Bến

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.776 crt - VS

  35.089.643,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 7. Dây chuyền nữ Splendente Bến

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - VS

  30.158.912,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 8. Dây chuyền nữ Weergaloos Bến

  Dây chuyền nữ Weergaloos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.765 crt - VS

  64.617.144,00 ₫
  14.772.099  - 121.737.156  14.772.099 ₫ - 121.737.156 ₫
 9. Dây chuyền nữ Makemake Bến

  Dây chuyền nữ Makemake

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.728 crt - VS

  68.937.973,00 ₫
  19.367.454  - 272.792.667  19.367.454 ₫ - 272.792.667 ₫
 10. Dây chuyền nữ Finding Bến

  Dây chuyền nữ Finding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.978 crt - VS

  29.805.140,00 ₫
  8.315.054  - 81.353.952  8.315.054 ₫ - 81.353.952 ₫
 11. Dây chuyền nữ Vastlove Bến

  Dây chuyền nữ Vastlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.734 crt - VS

  63.795.544,00 ₫
  15.482.190  - 156.466.802  15.482.190 ₫ - 156.466.802 ₫
 12. Dây chuyền nữ Ewigkeit Bến

  Dây chuyền nữ Ewigkeit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.306 crt - VS

  24.106.865,00 ₫
  9.897.122  - 64.326.485  9.897.122 ₫ - 64.326.485 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng