Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Adzinstva Suspender

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.653.231,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 2. Bông tai nữ Orenda Suspender

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Suspender

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  38.486.419,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Bông tai nữ Forhard Suspender

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.607.962,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 5. Bông tai nữ Spolu Suspender

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  16.364.638,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 6. Bông tai nữ Uppermost Suspender

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  11.332.303,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng